Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Khối vận, Mặt trận và các đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Huyện Giang Thành khai giảng lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn thể và hội quần chúng năm 2019

(22:43 | 15/07/2019)

         Sáng ngày 15/07, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Giang Thành tổ chức khai giảng lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn thể và hội quần chúng năm 2019. Đến dự có đ/c Đinh Văn Phụng – Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện. 

th mt.JPG

           Tham gia lớp tập huấn có 136 đồng chí, là Trưởng ban công tác Mặt trận ấp; bí thư, chi hội trưởng đoàn thể địa bàn dân cư, Ủy viên Ban chấp hành công đoàn cơ sở phụ trách kế toán trên địa bàn 05 xã. Trong thời gian 05 ngày học tập các đồng chí được tiếp thu những nội dung như: Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Đổi mới nội dung nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận ấp; Hướng dẫn nội dung cách thức sinh hoạt chi, tổ hội, thực hành sinh hoạt chi, tổ hội; Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội VII Hội nông dân Việt Nam, công tác xây dựng tổ chức Hội nông dân trong sạch, vững mạnh, định hướng phát triển phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, quản lý sử dụng vốn ngân hàng chính sách, quỷ hỗ trợ nông dân làm ăn hợp tác; Kỷ năng hoạt động đoàn ở cơ sở, tổ chức các phong trào thanh niên, kỷ năng đoàn kết tập hợp thanh niên; Xây dựng tổ chức Hội cựu chiến binh cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
          Qua lớp tập huấn, nhằm giúp cho cán bộ Mặt trận, đoàn thể xã, ấp nắm vững chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ được phân công trong điều kiện một đồng chí kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ đó ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.
 

Ngọc Bình