Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

UBND các xã

UBMTTQVN xã Vĩnh Phú giám sát công tác quản lý của nhà nước về hành lang an toàn đường bộ, đường thủy, xây dựng lấn chiếm hành lang lộ giới và công tác xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã.

(22:38 | 02/10/2017)

 Ngày 02/10/2017, UBMTTQVN xã Vĩnh Phú giám sát đối với UBND xã về công tác quản lý của nhà nước về hành lang an toàn đường bộ, đường thủy, xây dựng lấn chiếm hành lang lộ giới và công tác xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã. Chủ tịch UBMTTQVN xã đồng chí Danh Rết trì cuộc họp. Tham dự còn có đại diện Đảng ủy đ/c Nguyễn Văn Thựng – Phó Bí thư thường trực, đại diện HĐND xã và các đoàn thể xã và ban lãnh đạo các ấp.

 
anh thao luan.jpg

Tại cuộc họp, đại biểu đã nghe đ/c Đặng Thanh Thuyền – Phó Chủ tịch UBND xã báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý của nhà nước về hành lang an toàn đường bộ, đường thủy, xây dựng lấn chiếm hành lang lộ giới và công tác xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã từ ngày 01/01/2017 đến nay.

anh thuyen doc bc.jpg

Từ đầu năm đến nay UBND xã đã tuần tra phát hiện và lập biên bản xử lý và lập biên bản đình chỉ 07 trường hợp xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, đường thủy, trong đó ra quyết định xử phạt 1 trường hợp, buộc di dời ra khỏi hiện trạng 4 trường hợp, buộc ngừng xây dựng công trình phụ 1 trường hợp, chuyển cấp trên 1 trường hợp vượt thẩm quyền.

anh ret.jpg

Việc thực hiện công tác này thời gian qua cũng gặp nhiều khó khăn do ý thức người dân và địa bàn rộng, tình hình xây dựng trái phép cũ chưa được xử lý nhiều nên việc ngăn chặn, tuyên truyền xử lý gặp khó.
Qua giám sát, Chủ tịch UBMTTQVN xã đề nghị UBND xã tăng cường công tác củng cố kiện toàn thành viên tổ kiểm tra, thường xuyên tổ chức tuấn tra kịp thời phát hiện ngăn chặn các trường hợp phát sinh mới. Đồng thời, có kế hoạch xử lý các vụ cũ nhằm răn đe, điển hình, tránh so bì phát sinh thêm.

Thảo Nguyên - Lê Thị Ngọc