Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

UBND các xã

ĐẢNG ỦY XÃ PHÚ LỢI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ KHÓA XII NHIỆM KỲ 2015 – 2020

(10:14 | 11/06/2018)

         Ngày 8/6/2018, Đảng ủy xã Phú Lợi tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã khóa XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Lâm Dũ Trung – Phó Bí thư Huyện ủy; đ/c Võ Văn Bình – Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy; đ/c Lê Thị Lan – Chủ tịch UBMTTQ huyện; đ/c Tăng Văn Bước – Bí thư Đảng ủy xã. 

phu loi sk giua nhiem ky (3).JPG

          Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ xã trong điều kiện có những thuận lợi và khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ và nhân dân trong xã đã phát huy truyền thống cách mạng nêu cao ý thực tự lực, tự cường, đoàn kết nhất chí quyết tâm trong triển khai thực hiện mục tiêu chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đề ra. Qua nữa nhiệm kỳ lãnh đạo tổ chức thực hiện đến nay xã đã đạt 12/24 chỉ tiêu và 6 chỉ tiêu gần đạt, chiếm trên 50% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Kinh tế có chiều hướng phát triển thau65n lợi, diện tích sản xuất nông nghiệp, sản lượng đạt cao hằng năm và sắp xỉ đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Chất lượng hoạt động của các tổ hợp tác được nâng lên, tiến tới thành lập tổ hợp tác xã nông nghiệp. một số mô hình sản xuất mới như: mô hình tôm lúa, trồng rau màu, cây ăn trái, chăn tạo việc làm, tăng thu thêm thu nhập cho người dân. Công tác thu ngân sách và các khoản vận động hằng năm đều đạt chỉ tiêu; quản lý nhà nước về đất đai dảm bảo theo quy định; đầu tư kết cấu hạ tầng được quan tâm, đến nagy hệ thống thủy lợi, lưới điện phục vụ sản xuất, cầu đường, trường học, trạm y tế cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, thực hiện kịp thời và đảm bảo các chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo hằng năm giảm trung bình 3,5%. Chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên, công tác xã hội hóa giáo dục, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được quan tâm, thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia hằng năm đều đạt. Quốc phòng an ninh được giữ vững ổn định, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình biên giới ổn định, tăng cường các hoạt động đối ngoại, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hòa bỉnh hữu nghị với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã giáp biên giới Campuchia. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm. Quan tâm kiện toàn sắp xếp cán bộ, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo bồi đưỡng cán bộ công chức. Công tác tôn giáo, dân tộc được quan tâm đảm bảo thực hiện theo đúng chủ trương, chính sách pháp luật, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc Khmer phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

phu loi sk giua nhiem ky (5).JPG

        Nữa nhiệm kỳ còn lại Đảng bộ xã Phú Lợi tiếp tục thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ xã đó là: tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu Đảng bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh về đất đai, triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh bền vững. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng hệ thống chính trị mạnh toàn diện. Tiếp tục lãnh đạo giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, thu nhập bình quân đầu người 37 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 70%, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế 75%, huy động học sinh từ 6 – 14 tuổi đến trường đạt 98%, huy động các nguồn quỹ hằng năm đạt trên 90% chỉ tiêu trên giao. Tỷ lệ hộ sử dụng điện 99%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5%, có 80% hộ gia đình, 100% ấp, cơ quan, đơn vị đạt văn hóa. Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ đạt 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 50% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, có 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
        Phát biểu chỉ đạo hội nghị đ/c Lâm Dũ Trung – Phó Bí thư Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao sự nổ lực quyết tâm cao của Đảng bộ xã Phú Lợi đạt được trong nữa nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng thời đ/c yêu cầu Đảng bộ xã Phú Lợi phát huy những kết quả đạt được, giữ vững và nâng cao chất lượng các chỉ đã đạt. Tiếp tục coi trọng việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng xuất sản lượng cây lúa. Tăng cường công tác chỉ đạo trong xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí thuộc trách nhiệm của cộng đồng dân cư. Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, quan tâm chăm sóc sức khỏa nhân dân, chăm lo tốt cho các gia đình chính sách, người có công. Đảng bộ thường xuyên nghiên cứu và quán triệt cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, nghị quyết của đảng, chương trình kế hoạch chỉ đạo của cấp uy cấp trên. Tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh thực hiện chỉ thi 05 của Bộ chính trị, các chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 

Lý Sơn