Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

UBND các xã

Vĩnh Phú tổ chức Họp bình xét danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2018

(09:13 | 12/10/2018)

 Chiều ngày 10/10/2018 Ban Chỉ đạo phong trào Nông dân sản xuất kinh giỏi xã Vĩnh Phú tổ chức Họp bình xét danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2018. Đ/c Đặng Thanh Thuyền - Phó Chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban - Chủ tọa hội nghị. Dự hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Thựng, Phó Bí thư Đảng ủy xã; đ/c Vũ Thị Thảo Nguyên - PCT.HĐND xã; thành viên BCĐ phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; Trưởng ấp và Chi hội trưởng nông dân các ấp.

 Ban Chỉ đạo thông qua danh sách các hộ đủ điều kiện để các đồng chí dự hội nghị bình xét các danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã, huyện, tỉnh. Dựa trên bảng chiết tính xét thu nhập nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp giai đoạn 2016-2020. Cụ thể đối với danh hiệu nông dân sản xuất kinh giỏi cấp xã phải đạt thu nhập từ 50.750.000 đồng/ năm, cấp huyện 75.125.000 đồng/ năm và nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh là 152.250.000 đồng/ năm.

12.101.jpg

Đ/c Đặng Thanh Thuyền, Phó Chủ tịch UBND xã phát biểu tại hội nghị

Dựa theo các quy định trên Ban Chỉ đạo đã tiến hành bình xét các danh hiệu, kết quả, Ban Chỉ đạo xét chọn nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã Vĩnh Phú đã thống nhất xét chọn được 438/450 hộ đề nghị nhận danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp như sau:
Cấp xã: 364 hộ, xét đạt 353 hộ
Cấp huyện: 64, xét đạt 64 hộ.
Cấp tỉnh: 22 hộ xét đạt 21 hộ./.

Thảo Nguyên-HDND VP