Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

UBND các xã

Hội đồng nhân xã Vĩnh Phú tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp cuối năm 2018

(15:07 | 15/01/2019)

 
Căn cứ Công văn số: 01/HĐND-VP, ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân xã về phối hợp tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ bảy HĐND huyện và Kỳ họp thứ mười một HĐND xã khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021. Thường trực HĐND phối hợp với UBND - UBMTTQ Việt Nam xã tổ chức cho đại biểu HĐND hai cấp tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ bảy huyện, và Kỳ họp thứ mười một Hội đồng nhân dân xã, từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019 trên địa bàn 5 ấp của toàn xã.

 a189b82ec4d4278a7ec5.jpg

Tại các buổi tiếp xúc đại biểu HĐND huyện và xã đã thông báo cho cử tri về kết quả Kỳ họp cuối năm 2018 của HĐND hai cấp.
Tại các cuộc tiếp xúc có 18 cử tri phát biểu trên 10 vấn đề như: Điện vùng lõm, lộ đan; cầu giao thông nông thôn; sửa chữa lộ T3; nạo vét những kênh để tưới tiêu phục vụ sản xuất; vệ sinh môi trường; đánh bắt thủy sản các tuyến kênh có sử dụng xung xiệt điện; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hỗ trợ diện tích thiệt hại mùa lũ năm 2018; tình hình an ninh trật tự; đặc biệt cử tri tất cả các ấp điều phát biểu về việc được hỗ trợ hay không thẻ BHYT và nếu được cấp thì đề nghị cấp phát sớm, vì có một số trường hợp bệnh nặng rất cần thẻ, đề nghị nhà nước nói chung và BHXH nói riêng tập trung, nhanh chóng việc cấp thẻ cho người dân. Đề nghị lãnh đạo Đảng ủy-UBND xã tổ chức khảo sát khu vực kênh 9 - rừng Trung đoàn 30, để có biện pháp ngăn ngừa nước từ rừng rò rỉ qua đất sản xuất trồng lúa của người dân, gây ra ngập úng và tốn nhiều kinh phí để bơm thoát nước.

a3beed0491fe72a02bef.jpg

Các ông bà là đại biểu HĐND xã; các ngành; Trưởng các ấp cũng đã phát biểu giải tình các ý kiến cử tri đặt ra theo thẩm quyền; ghi nhận ý kiến và hứa sẽ phản ánh đến cấp có thẩm quyền để sớm cấp phát thẻ BHYT cho người dân ở những nơi được hỗ trợ.

Thảo Nguyên HĐND Vĩnh Phú