Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

UBND các xã

Khối vận xã Vĩnh Điều họp báo cáo về tình hình công tác tháng 01/2019

(08:05 | 15/02/2019)

 Chiều ngày 14/02/2019, Khối vận xã Vĩnh Điều tổ chức cuộc họp báo cáo về tình hình công tác tháng 01 và chương trình công tác tháng 02 năm 2019. Tham dự cuộc họp có đồng chí Hà Thị Màu- Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã; cùng tất cả các đồng chí Trưởng, Phó các ban ngành đoàn thể xã; Trưởng Ban lãnh đạo nhân dân 06 ấp. Đồng chí Lê Văn Danh- Trưởng Khối vận- Chủ tịch UBMTTQ VN xã chủ trì cuộc họp.

 Trong tháng 01/2019, Công tác tuyên truyền, vận động đoàn, hội và nhân dân tập trung thực hiện các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cùng với việc phát động các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước được Mặt trận, các ban ngành đoàn thể xã được tập trung triển khai thực hiện quyết liệt. Thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do cấp trên giao. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, chính sách dân tộc, tôn giáo cũng được tập trung phối hợp triển khai thực hiện tốt.

z1273862656451_de450c2222222222226a94a96c0c11bec629351f8be3.JPG


Qua cuộc họp, Khối vận xã cũng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong tháng 02/2019: tiếp tục tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và kỷ niệm các ngành lễ lớn đến với người dân. Xây dựng các kế hoạch giám sát theo quyết định 217 của Bộ Chính trị; Kế hoạch tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới; Phối hợp với UBND xã làm tốt công tác hòa giải, các đơn thưa khiếu nại tránh tồn đọng và phát sinh đơn thưa vượt cấp; tăng cường triển khai thu các loại quỹ đặc biệt là quỹ “vì người nghèo” đạt và vượt theo kế hoạch giao; nâng cao chất lượng hoạt động của các chi, tổ hội gắn với quan tâm trao đổi việc sinh hoạt của các mô hình “Dân vận khéo”./.

Bạch Đằng_xã Vĩnh Đièu