Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

UBND các xã

Xã Vĩnh Điều tổ chức hội nghị sơ kết quy I chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

(15:24 | 10/04/2019)

 Chiều ngày 09/04/2019, UBND xã Vĩnh Điều tổ chức Hội nghị sơ kết quý I kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 gắn với thông qua các kế hoạch phối hợp thực hiện tiêu chí của các ngành đoàn thể. Đến dự, Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Được- Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNN huyện. đồng chí Trần Thanh Lâm- Chủ tịch UBND xã- Trưởng Ban chỉ đạo xã, chủ trì Hội nghị.

 Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới quy I và chương trình quý II năm 2019. Theo đó, sau 3 tháng triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia của xã theo Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của UBND xã Vĩnh Điều và phân công thành viên Ban chỉ đạo xã phụ trách để chỉ đạo thực hiện các tiêu chí chưa đạt; kết quả thực hiện năm 2018 xã đạt 15/19 tiêu chí (tăng 02 tiêu chí so với năm 2017) và đề ra kế hoạch thực hiện năm 2019 với chí tiêu phấn đấu cuối năm đạt thêm 02 tiêu chí (tiêu chí số 19 về an ninh trật tự xã hội và tiêu chí số 17 về vệ sinh môi trường), Qua đó đã phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo xã thực hiện các phần việc từng tiêu chí của các tiêu chí chưa đạt; tổ chức triển khai kế hoạch tuyên truyền xây dựng nông thôn mới năm 2019 của xã.

ntm quy 1.jpg

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm- Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: để đạt được mục tiêu kế hoạch trong xây dựng nông thôn mới đã đề ra, các thành viên Ban chỉ đạo, các ngành đoàn thể xã phải quyết liệt hơn trong quản lý, chỉ đạo, điều hành để thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đề ra cũng như quy động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền vận động nhân dân đăng ký và thực hiện 15 phần việc mà người dân phải thực hiện. Đối với các ấp phấn đấu hoàn thành các phần việc của ấp. Các ngành đoàn thể chọn những phần việc cụ thể theo mẫu hướng dẫn của văn phòng điều phối huyện. Các thành viên được phân công phụ trách ấp tăng cường xuống ấp triển khai thực hiện phần việc của mình. Ban chỉ đạo xã cần đẩy mạnh hoàn thiện các tiêu chí chưa hoàn thành đồng thời tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã hoàn thành./.

Bạch Đằng_xã Vĩnh Đièu