Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

UBND các xã

Xem với cỡ chữAA

UBND xã Vĩnh Phú tổ chức triển khai kế hoạch rà soát hộ gia đình làm nông, lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2019.

(16:45 | 25/04/2019)

 Chiều ngày 24/4/2019 UBND xã Vĩnh Phú tổ chức triển khai kế hoạch rà soát hộ gia đình làm nông, lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND xã; điều tra viên và đại diện Ban lãnh đạo 3 ấp gồm ấp Mới, Mẹt Lung, T4. Đồng chí Hà Thị Huệ, PCT.UBND xã, chủ trì

 Hội nghị đã thông qua kế hoạch số 22/KH-UBND, ngày 19 tháng 4 năm 2019 của UBND xã về rà soát hộ gia đình làm nông, lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2019 trên địa bàn xã. Xã Vĩnh Phú có 5 ấp, tuy nhiện do 02 ấp là Đồng Cơ và T5 đã được hỗ trợ BHYT toàn dân, nên kế hoạch chỉ rà soát hộ gia đình 03 ấp còn lại gồm ấp Mới. Mẹt Lung, T4. Kế hoạch xác định rõ mục đích, yêu cầu, đối tượng, đưa ra thời gian cụ thể tiến hành rà soát, bắt đầu ngày 24/4/2019 triển khai kế hoạch; từ ngày 25/4/2019 đến ngày 10/5/2019 điều tra viên, các ấp tổ chức rà soát theo phiếu B; từ ngày 11/5/2019 đến ngày 13/5/2019 các ấp tổ chức họp để bình xét, phân loại theo tiêu chuẩn và thực hiện niêm yết danh sách tại trụ sở ấp. tổ NDTQ; từ ngày 14/5/2019 đế ngày 15/5/2019 thẩm tra và báo cáo kết quả về Phòng LĐTB&XH huyện.
Đây là một nhiệm vụ qua trọng góp phần trong việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới về tỷ lệ tham gia BHYT toàn dân, qua khảo sát sẽ vận động hộ gia đình tham gia BHYT, theo quy định nhà nước sẽ hỗ trợ 40% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệm có mức sống trung bình theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg, do đó đối với hộ gia đình thuộc diện có mức sống trung bình xã sẽ tập trung vận động để nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT.
Trong hội nghị đại biểu cũng phản ánh 02 ý kiến đề nghị lãnh đạo UBND xã báo cáo, trao đổi với cấp trên: 1. hộ gia đình thuộc đối tượng có mức sống trung bình mà hộ đã tham gia BHYT rồi thì có được hỗ trợ tiền lại không; 2. để thực hiện có hiệu quả BHYT cần có danh sách hộ gia đình đã tham gia BHYT để không mất thời gian vận động hộ gia đình đó.
Kết luận của đồng chí Hà Thị Huệ, Chủ tọa Hội nghị: ghi nhận 02 ý kiến phản ánh, sẽ làm việc với ngành của huyện thông tin lại các ấp; đề nghị điều tra viên, các ấp tập trung nội dung nhiệm vụ theo kế hoạch./.

Thảo Nguyên HĐND Vĩnh Phú