Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

UBND các xã

Xem với cỡ chữAA

Xã Vĩnh Phú tổ chức họp triển khai đăng ký danh hiệu nông dân sản xuât kinh doanh giỏi năm 2019

(14:12 | 26/04/2019)

 Sáng ngày 25/4/2019, Ban Chỉ đạo phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã Vĩnh Phú tổ chức họp triển khai đăng ký danh hiệu nông dân sản xuât kinh doanh giỏi năm 2019. Chủ trì hội nghị đồng chí Đặng Thanh Thuyền, PCT.UBND xã - Trưởng Ban Chỉ đạo, cùng dự có thành viên BCĐ phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, Trưởng ban lãnh đạo ấp và chi hội trưởng nông dân các ấp.

nd sx.jpg

Cuộc họp đã thông qua bảng phân bổ cho các đoàn thể chỉ tiêu đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi gồm tổng số 939/1.564 hộ cụ thể như sau: Hội Nông dân 704 hộ; Hội LHPN 113 hộ; Hội CCB 47 hộ; Đoàn thanh niên 75 hộ. Để thực hiện tốt các đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ với các ấp và chỉ đạo các chi hội tham gia công tác vận động tuyên truyền.
Qua đó có 03 đồng chí phát biểu về xin giảm chỉ tiêu; cách thức, thời gian tổ chức tại chi hội; đề nghị khi xét phải chặt chẽ, hiệu quả, chất lượng hơn những năm qua.
Đồng chí Đặng Thanh Thuyền, Chủ tọa giải trình và kết luận: chỉ tiêu giao cho Hội LHPN xã không giảm được vì theo chỉ tiêu phân bổ của huyện; giao đồng chí Phó Ban Chỉ đạo hoàn chỉnh các biểu mẫu trong tháng 4, gửi các văn bản có liên quan cho các thành viên BCĐ và các ấp; các đoàn thể xã phân bổ cụ thể cho từng chi hội ấp; bảng tổng hợp đăng ký hoàn thành trước ngày 15/5/2019; đề nghị các đồng chí thực hiện tốt nhiệm vụ; trực tiếp cho dân đăng ký vào bảng đăng ký, từng bước nâng dần chất lượng phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của xã./.

Thảo Nguyên HĐND Vĩnh Phú