Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

UBND các xã

Xem với cỡ chữAA

UBND xã Vĩnh Phú tổ chức họp triển khai danh mục đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2021-2025.

(17:05 | 09/05/2019)

  Sáng ngày 06/5/2019, UBND xã Vĩnh Phú tổ chức họp triển khai danh mục đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2021-2025. Tham dự có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND xã, UBMTTQVN xã; Chủ tịch các PCT.UBND xã; đại diện các đoàn thể xã; các ngành trực thuộc UBND xã; cán bộ, công chức UBND cùng Trưởng ban lãnh đạo các ấp. Đồng chí Dương Minh Sang, Chủ tịch UBND xã chủ trì cuộc họp.

 Thực hiện hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động . Đến nay xã Vĩnh Phú đạt 11 tiêu chí. Để tiếp tục thực hiện các tiêu chí về xây dựng cơ bản, hoàn thiện thêm các chỉ tiêu ngày thêm vững chắc, UBND xã tiếp tục lập danh mục nhu cầu của xã để trình cấp trên phê duyệt.

vp1s.jpg

Đồng chí Dương Minh Sang, chủ tịch UBND xã phát biểu kết luận tại cuộc họp

Tại buổi họp, các đồng chí đã trao đổi, thảo luận, bàn bạc đưa ra các công trình cầu, đường, nạo vét kênh, xây dựng các công trình cho giáo dục và trụ sở các ấp giai đoạn 2021-2025, qua đó đã thống nhất 73 danh mục, cụ thể: lộ bê tông 12 công trình; cầu nông thôn: 16 cây; thủy lợi nạo vét 14 tuyến kênh; điện: 05 tuyến; trường học: 21 công trình và xây dựng hàng rào, sân bê tông cho 05 trụ sở ấp. Tất các các công trình nêu trên đều chia cụ thể từng thời gian cho phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu thiết yếu. Danh mục tổng hợp sẽ trình UBND huyện xem xét cho ý kiến để tổng hợp đề xuất tỉnh danh mục chung của huyện giai đoạn 2021-2025./.

Thảo Nguyên HĐND Vĩnh Phú