Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

UBND các xã

Xem với cỡ chữAA

HĐND xã Tân Khánh Hòa tổ chức Kỳ họp thứ mười một (Kỳ họp bất thường)

(22:06 | 27/04/2019)

 Sáng ngày 24/4/2019, HĐND xã Tân Khánh Hòa tổ chức Kỳ họp thứ mười một (Kỳ họp bất thường) thông qua Tờ trình của UBND xã v/v phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2018 và Tờ trình v/v xin sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2018; đồng thời tiến hành quy trình nhân sự đối với chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND xã.

 Đến dự kỳ họp có ông Lê Minh Cường, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Thường trực UBND xã có ông Hoàng Trung Nguyên, Bí thư, Chủ tịch UBND xã và 19/24 vị đại biểu HĐND xã tham dự.

Kỳ họp đã nghe UBND xã Tân Khánh Hòa thông qua 2 tờ trình: Tờ trình v/v phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2018 và Tờ trình v/v xin sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2018. Đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất biểu quyết thông qua 02 Nghị quyết: Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2018 và Nghị quyết về sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2018.

20190424_084409.jpg

Đồng thời tiến hành quy trình nhân sự miễn nhiệm Trưởng Ban Pháp chế HĐND xã là ông Nguyễn Trung Lắm với lý do thôi việc, không tham gia công tác. Giới thiệu và tiến hành quy trình bầu Trưởng Ban Pháp chế đối với bà Phan Thị Huỳnh Như, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021.

20190424_085917.jpg

20190424_090023.jpg

Qua kết quả bầu, bà Phan Thị Huỳnh Như đã trúng cử Trưởng Ban Pháp chế HĐND xã Tân Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với số phiếu tuyệt đối, 19/19 phiếu đồng ý của đại biểu./.

 

Hong Kong