Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

UBND các xã

Xem với cỡ chữAA

UBND xã Vĩnh Điều tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

(10:21 | 24/06/2019)

 Sáng ngày 21/06/2019 UBND xã Vĩnh Điều tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

26ee2b1c946b7035297a.jpg

Việc chức triển khai, thực hiện theo Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 20/07/2017 của HĐND tỉnh Kiên Giang trên địa bàn xã đã được Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Mặt Trận và các ban ngành đoàn thể xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng theo hướng dẫn; xã kịp thời cụ thể hóa văn bản chỉ đạo trên để tiến hành tổ chức thực hiện đúng theo quy định: ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 25/01/2018 của UBND xã Vĩnh Điều, thực hiện đảm nhiệm các chức danh và hỗ trợ mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách xã, ấp; xây dựng Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 31/01/2018 của UBND xã Vĩnh Điều, về việc bố trí đảm nhiệm các chức danh những người hoạt động không chuyên trách xã, ấp, tổng hợp tất cả các danh sách theo mẫu quy định trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt. Đến nay, UBND xã đã bố trí, sắp xếp những chức danh không chuyên trách xã, ấp theo Đề án, danh sách được phê duyệt và chi trả chế độ, chính sách cho người nghỉ việc, thôi việc đầy đủ theo quy định. Hiện tại số lượng người được bố trí các chức danh không chuyên trách xã 11; các chức danh được bố trí kiêm nhiệm 11; số lượng người dôi dư sau bố trí 8. Đồng thời số lượng không chuyên trách ấp là 36 người; các chức danh bố trí kiêm nhiệm 30; số lượng người dôi dư sau bố trí 28.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Hà Thị Màu- Phó Bí thư Đảng ủy xã- Chủ tịch HĐND xã đề nghị Bí thư chi bộ các ấp cần tuyên truyền, động viên các đồng chí được bố trí đảm nhiệm các chức danh của ấp chịu khó học hỏi để thực hiện tốt lĩnh vực phụ trách. Đồng thời, phải nắm được tâm tư nguyện vọng của từng cá nhân để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướn mắc, đưa các hoạt động ấp ngày càng đi lên và đạt chất lượng./.
 

Bạch Đằng_xã Vĩnh Đièu