Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

UBND các xã

Xem với cỡ chữAA

Hội Khuyến học xã Vĩnh Điều tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019.

(16:49 | 27/06/2019)

 Ngày 27/06/2019, Hội Khuyến học xã Vĩnh Điều tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đến dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Phước- Phó Chủ tịch Hội khuyến học huyện; đồng chí Trần Thị Bích Tuyền- Phó Chủ tịch UBND xã; đồng chí Lê Văn Danh- Trưởng Khối vận- Chủ tịch UBMTTQ VN xã; đồng chí Nguyễn Văn Chúng- Chủ tịch Hội Khuyến học xã; Trưởng, Phó các ban ngành đoàn thể xã; Hội quần chúng xã; Công an; Quân sự; Hiệu trưởng Trường TH&THCS Vĩnh Điều; Hiệu trưởng Trường Ma62mNon; Bí thư chi bộ 6 ấp và Hội viên Hội khuyến học 06 ấp. Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Chúng- Chủ tịch Hội NCT xã.

 f26d70a32fa4cbfa92b5.jpg

       Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội Khuyến học xã được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Đảng ủy xã, UBND xã và sự hỗ trợ kịp thời của UBMTTQ VN xã và các ban ngành đoàn thể xã và sự quyết tâm của cán bộ Hội, hội viên. Từ đó Hội Khuyến học xã tập trung thực hiện đạt được một số nhiệm vụ như: công tác tuyên truyền nhân dân và hội viên thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước luôn được quan tâm thực hiện tốt. Công tác tổ chức ổn định, có 40/41 tổ NDTQ có tổ hội khuyến học, đạt 97,56%. Tổng số hội viên 695, phát triển mới được 03 hội viên. hoạt động của các chi hội dần ổn định. Vận động nhân dân, hội viên, các cơ quan, trường học, ấp đăng ký danh hiệu gia đình, đơn vị học tập năm 2019, kết quả có 595/1900 hộ đăng ký đạt 31,31% và 02 trường học, 01 đơn vị, 6 ấp đăng ký danh hệu gia đình và cộng đồng học tập. Thành lập được 01 Câu lạc bộ học tập có 20 thành viên. Tăng cường xuống cơ sở kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, động viên các chi hội tích cực làm tốt chức năng nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch và nâng cao chất lượng hoạt động các chi hội. Tăng cường vận động các tổ chức, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, doanh nghiệp tham gia ủng hộ cho phong trào Hội khuyến học tại địa phương được 25.000.000đ (hiện vật 13.000.000đ và tiền mặt 12.000.000đ). Từ đó cấp học bổng và khen thưởng cho học sinh nghèo học giỏi với số tiền 10.000.000đ bằng 337 xuất quà và tiền mặt 13.000.000đ, hỗ trợ cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn là 2.000.000đ. Trung tâm học tập cộng đồng duy trì thực hiện tốt và đảm bảo theo quy định.
        6 tháng cuối năm 2019, Hội Khuyến học xã đề ra một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau: tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhân dân và hội viên chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tăng cường quan tâm đến công tác phát triển tổ hội và hội viên, phấn đấu thu hội phí đạt chỉ tiêu giao. Chủ động xây dựng báo cáo tự kiểm tra năm 2019 đảm bảo đúng thời gian theo quy định. Tham mưu cho Thường trực UBND xã tổ chức thẩm định, đánh giá các tiêu chí, thang điểm “cộng đồng học tập” xã đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và thời gian theo kế hoạch. Quan tâm đôn đốc, hướng dẫn Câu lạc bộ nâng cao chất lượng hoạt động. Tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động các nguồn quỹ, thường xuyên quan tâm chăm lo hỗ trợ kịp thời cho học sinh nghèo vượt khó. Duy trì hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng xã. Tổ chức họp xét và đề nghị khen thưởng kịp thời cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hti đua năm 2019. Thực hiện tốt việc tổng kết năm 2019 và báo cáo về trên đúng thời gian quy định./.

Bạch Đằng_xã Vĩnh Đièu