Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

UBND các xã

Xem với cỡ chữAA

VĨNH PHÚ: HỘI NGHỊ SƠ KẾT PHỐI KẾT HỢP TRONG VIỆC TRỢ GIÚP HỘ NGHÈO VƯƠN LÊN THOÁT NGHÈO NĂM 2019

(15:25 | 01/07/2019)

       Sáng ngày 28/6/2019 UBND xã Vĩnh Phú tổ chức hội nghị sơ kết phối kết hợp trong việc trợ giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo năm 2019. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Thựng, Phó Bí thư Đảng ủy xã; đại diện cơ quan, đơn vị cấp huyện được phân công trợ giúp hộ nghèo của xã; đồng chí Hà Thị Huệ, PCT.UBND xã chủ trì hội nghị. 

vp sk ho ngheo.jpg

          Hiện xã Vĩnh Phú có 206 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 9,95% và để hỗ trợ hướng dẫn giúp hộ thoát nghèo UBND huyện ban hành Thông báo số 32/TB-UBND, ngày 17 tháng 01 năm 2019 về việc phân công 21 ngành của huyện hướng dẫn hộ nghèo vươn lên thoát nghèo năm 2019, gồm 41 hộ. UBND xã tiếp tục tham mưu Đảng ủy ban hành Thông báo số 28/TB-UBND, ngày 11 tháng 3 năm 2019 tiếp tục phân công các ngành của xã hỗ trọ, giúp đỡ 165 hộ (5 tổ, mỗi tổ phụ trách 01 ấp và theo phân công của Đảng ủy dự sinh hoạt tổ NDTQ cũng như chi bộ đối với đảng viên, cán bộ, công chức của xã. Sau khi triển khai các ngành của huyện phối hợp với xã và ấp cũng như các tổ của xã phối hợp với tiến hành khảo sát thực tế hoàn cảnh kinh tế gia đình của từng hộ nghèo đã được phân công trợ giúp. Đối với các ngành của xã sau khi khảo sát tổ đã gửi báo cáo và UBND xã và đề ra phương hướng giúp đỡ hộ nghèo, phương pháp trợ giúp chủ yếu tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho các hộ nghèo phấn đấu làm ăn phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, không trông chờ ỳ lại sự giúp đỡ của nhà nước. Dự kiến đến cuối năm 2019 có khả năng giảm hộ nghèo cụ thể: ấp Mới: 17/40 hộ; ấp Mẹt Lung: 14/31 hộ; ấp Đồng Cơ: 30/92 hộ; ấp T4L 10/21 hộ; ấp T5: 12/23 hộ.

z1437771115024_96a834d5b01dec059a50ade430649096.jpg


          Tại hội nghị một số ngành của huyện cũng đã trao đổi cụ thể thêm một số đối tượng, qua đó đã thống nhất được cách thức hỗ trợ, giúp đỡ cho một số hộ từ nguồn của ngành cấp huyện, xã, ấp và vận động hộ gia đình cùng tham gia, các phương thức chủ yếu tập trung vào xây dựng nhà ở./.
 

Thảo Nguyên