Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

UBND các xã

Xem với cỡ chữAA

Khối vận xã Vĩnh Phú tổ chức tổng kết công tác dân vận năm 2019

(14:17 | 02/01/2020)

 Sáng ngày 31/12/2019, Khối vận xã Vĩnh Phú tổ chức tổng kết công tác dân vận năm 2019 và đề ra nhiệm vụ năm 2020. Đến dự hội nghị ông Trương Văn Hiếu, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, ông Nguyễn Văn Thựng, Phó Bí thư Đảng ủy xã; cùng đại diện HĐND xã; UBND xã; Công an, Quân sự và các ban ngành, đoàn thể và Hội quần chúng xã; Bí thư chi bộ các ấp trên địa bàn. Ông Danh Rết, Trưởng Khối vận - CT.UBMTTQVN xã - Chủ trì Hội nghị.

 Năm 2019, công tác Dân vận được Đảng ủy xã quan tâm lãnh chỉ đạo, việc tuyên truyền vận động đoàn hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước đều đạt kết quả tốt. Ngoài ra, khối vận cũng đã tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ do ngành dọc cấp trên giao. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, chính sách dân tộc, tôn giáo đều được đánh giá tốt. Trong đó nổi bậc là đã thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; được 445 cuộc với 10.726 lượt đoàn, hội viên và quần chúng nhân dân tham dự.

KVVP.jpg

Trong năm, Mặt trận các đoàn thể quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ sau khi bố trí sắp xếp cán bộ từ xã đến ấp theo Nghị quyết 77 của HĐND tỉnh, đến nay đa phần các chức danh đảm nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Các phong trào hành động cách mạng được Mặt trận các tổ chức thành viên tập trung vận động cán bộ, đoàn hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia, trong đó phối hợp vận động thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phát động đến các hộ dân, các ấp, các đơn vị đăng ký, kết quả bình xét: 7/7 đơn vị văn hóa, đạt 100%; 5/5 ấp đạt văn hóa, đạt 100%; có 1.557 hộ đạt văn hóa, đạt 90,73%. Tiếp tục phát động đăng ký thi đua các danh hiệu văn hóa năm 2020, có 5/5 ấp, 7/7 đơn vị, 1.681 hộ đăng ký. Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cũng được Hội Nông dân phối hợp với các đoàn thể triển khai đăng ký năm 2019 có 946 hộ, qua bình xét có 584 nông dân đạt nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (trong đó đề nghị cấp tỉnh 19 hộ; cấp huyện 67 hộ và cấp xã là 498 hộ). Đối với mô hình Dân vận khéo năm 2019 có 41 mô hình được đăng ký, trong đó có 03 mô hình đăng ký cấp huyện, 38 mô hình đăng ký cấp xã, các mô hình đều đăng ký tập thể, không có mô hình cá nhân. Việc chọn, đăng ký mô hình trên các lĩnh vực như: kinh tế 11 mô hình; văn hóa - xã hội 16 mô hình; an ninh trật tự 01 mô hình; xây dựng hệ thống chính trị 13 mô hình. Kết quả họp xét có 29 mô hình đạt, trong đó có 02 mô hình đạt cấp tỉnh và 01 mô hình đạt cấp huyện, cấp xã đạt 26 mô hình.
Vận động quỹ vì người nghèo được 100.120.000 đồng/100.000.000 đồng và 12 căn nhà đại đoàn kết tổng trị giá 210.000.000 đồng; công tác xây cất nhà cho hộ nghèo được quan tâm, Ban Thường trực Mặt trận phối hợp với UBND xã tổ chức khảo sát hộ nghèo, cận nghèo có nhà dột nát, xiêu vẹo, qua khảo sát có 60 căn trên địa bàn 5 ấp của xã, đến nay từ nhiều nguồn hỗ trợ khác nhau các hộ nghèo điều triển khai xây cất nhà, mỗi căn được hỗ trợ 20.000.000 đồng, tối thiểu 30m2, đảm bảo 3 cứng. Trong năm tổ chức bàn giao được 17 căn nhà đại đoàn kêt, trong đó 5 căn năm 2018 chuyển sang.Tổ chức thành công ngày hội đại đoàn kết tại 5 ấp trên địa bàn xã, đảm bảo được cả phần lễ và phần hội, qua đó cấp phát 12 xuất quà tổng trị giá 2.400.000 đồng, tặng 14 giấy khen cho các cá nhân tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 và trao tặng 13 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.
Trong năm đã tổ chức thành công Đại hội UBMTTQVN và đại hội Hội LHTN nhiệm kỳ 2019-2021 thành công tốt đẹp. Đối với các đoàn thể trong năm kết nạp đoàn hội viên mới 159/137 đạt 116%; thu hội phí đạt 100%; các quỹ vận động của từng đoàn thể đều đạt và vượt so với chỉ tiêu giao; quản lý vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội huyện trên 46 tỷ đồng; trong năm có 07/10 đoàn thể và Hội quần chúng được đánh giá xếp loại vững mạnh, 03 đoàn thể Hội quần chúng được đánh giá khá.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Văn Hiếu, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đề nghị Khối vận xã trong thời gian tới quan tâm củng cố kiện toàn lại các chi tổ hội yếu kém, xây dựng tổ chức vững mạnh; tập trung công tác phát triển đoàn hội viên có chất lượng; tham gia tốt xây dựng nông thôn mới; phối hợp với UBND xã giải quyết khiếu nại, thắc mắc trong nhân dân. Sau khi có kế hoạch của huyện, xã cần tập trung phát động cho đăng ký, thẩm định, dự trù kinh phí để tổ chức biểu dương cấp xã./.

Thảo Nguyên HĐND Vĩnh Phú