Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

UBND các xã

Xem với cỡ chữAA

Năm 2019, xã Vĩnh điều huy động trên 2 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

(15:42 | 27/02/2020)

 

UBND xã Vĩnh Điều vừa tổ chức tổng kết nhiệm vụ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa xã năm 2019 và triển khai chương trình thực hiện năm 2020. Đồng chí Trần Thanh Lâm – chủ tịch UBND xã, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

 

Năm 2019, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia của xã luôn có sự chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, Ban chỉ đạo xã đã kịp thời cụ thể hóa vào chương trình để thực hiện đúng yêu cầu chỉ đạo của trên. Công tác phối kết hợp với măt trận cùng các đoàn thể thực hiện khá tốt, thường xuyên tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã huy động vốn trên 2 tỷ đồng đầu tư xây dựng 05 công trình và hơn 7,5 tỷ đồng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020, đầu tư xây dựng 05 công trình. Vận động xã hội hóa 53 căn nhà tạm cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Công tác giảm nghèo luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện, các chính sách hỗ trợ hộ nghèo được thực hiện đúng đối tượng. Phối hợp cùng với ngân hàng chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho các hộ nghèo được vây vốn ưu đãi để sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh mua bán nâng cao thu nhập cải thiện đời sống. Kết quả, hộ nghèo năm 2019 đã giảm 110 hộ. Đến nay, xã đạt 17/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; riêng 02 tiêu chí gần đạt như tiêu chí số 11 về hộ nghèo và tiêu chí số 17 về môi trường, an toàn thực phẩm.

Nhiệm vụ năm 2020, Ban chỉ đạo xã Vĩnh Điều tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện tổ chức công bố điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2021. Mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả. Quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác. Tăng cường các giải pháp thoát nghèo, triển khai thực hiện có hiệu quả dự án hỗ trợ hộ nghèo và các mô hình giảm nghèo bền vững./.

Lý Sơn