Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

UBND các xã

Xem với cỡ chữAA

Xã Phú Lợi thành lập Hợp tác xã Dịch vụ nông dân Tôm – lúa

(14:55 | 23/04/2021)

       Xã Phú Lợi, huyện Giang Thành và Ban sáng lập viên Hợp tác xã đã tiến hành Hội nghị thành lập Hợp tác xã dịch vụ nông dân Tôm- lúa ấp Rạch Gỗ.

                                  

      Hội nghị đã thảo luận và thống nhất dự thảo Điều lệ, Phương án sản xuất - kinh doanh, Danh sách thành viên của Hợp tác xã. Đồng thời, bầu ra Hội đồng Quản trị gồm 3 thành viên do ông Giang Quốc Phong làm Chủ tịch kiêm Giám đốc Hợp tác xã, ông Nguyễn Thanh Hồ làm Trưởng ban kiểm soát Hợp tác xã.

       Hợp tác xã dịch vụ nông dân Tôm – lúa ấp Rạch Gỗ, xã Phú Lợi có 47 thành viên, vốn điều lệ 47 triệu đồng, hoạt động trên các lĩnh vực dịch vụ hiệp gồm: cung ứng giống tôm và giống lúa, Tiêu thụ sản phẩm tôm thịt và lúa cho xã viên.

                                         

      Trong những năm qua, các hộ sản xuất tôm – lúa xã Phú Lợi, huyện Giang Thành hình thức nuôi nhỏ lẽ, truyền thống nên chi phí sản xuất cao, lợi nhuận thấp, gặp nhiểu rũi ro và đầu ra không ổn định, bị thương lái ép giá người nuôi gặp khó khăn trong vấn đề tiêu thụ sản phẩm làm ra… Từ tình hình thực tế đó, việc hợp tác làm dịch vụ sản xuất tôm – lúa là nhu cầu cần thiết và sẽ tạo bước tiến mới về vùng nuôi tôm bền vững, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, nâng cao chất lượng thương phẩm, tăng thu nhập cho người nuôi, đủ sức cạnh tranh kinh tế trên thị trường và để sản xuất tôm – lúa khẳng định thương hiệu của mình.

                                 

        Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Giang Thành và Đảng ủy, UBND xã Phú Lợi về phát triển kinh tế tập thể và sự đồng thuận của nhân dân trong ấp Rạch Gỗ  về thành lập HTX Dịch V nông dân Tôm - lúa theo quy trình sản xuất VietGap để giảm chi phí, tăng năng suất, tăng thu nhập cho các hộ nông dân; giúp thành viên yên tâm sản xuất, góp phần giảm nghèo và đẩy nhanh tốc độ phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.

Trần Bình Chinh - Tổ KTKT Phú Lợi