Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

UBND các xã

Xem với cỡ chữAA

Xã Phú Mỹ tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững năm 2021

(10:49 | 24/11/2021)

        Ngày 12/11/2021, Hội Nông dân xã Phú Mỹ hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đến dự có ông Trần Trung Dũng – Phó bí thư Đảng Ủy xã; ông Lê Trung Kiên – Phó chủ tịch UBND xã, Trưởng ban chỉ đạo phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã; cùng các đồng chí thành viên ban chỉ đạo xã, chi hội trưởng nông dân 6 ấp và các hộ nông dân tiêu biểu SXKDG được biểu dương, khen thưởng.

 

                                             

                                                  Toàn cảnh hội nghị tổng kết

         Trong năm qua, Hội Nông dân xã Phú Mỹ tham mưu cho Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tuyên truyền và phát động sâu rộng đến cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân đăng ký phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, có 804/777 hộ đăng ký đạt 103%. Các Chi Hội đẩy mạnh phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, xóa đói giảm nghèo. Qua bình xét năm 2021, có 600/389 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 154% chỉ tiêu. Trong đó, cấp xã 541 hộ, cấp huyện 45 hộ, cấp tỉnh 11 hộ, cấp Trung ương 03 hộ. Thông qua phong trào Hội đã vận động hội viên, nông dân xây dựng được nhiều mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi như: Hội tổ chức thành lập 01 Hợp tác xã nông dân tôm lúa Phú Mỹ tại ấp Trà phô; 01 tổ phun xịt thuốc bảo vệ thực vật ở ấp Trần Thệ; thành lập mới 01 chi hội nghề nghiệp Rửa ao nuôi tôm tại ấp Rạch dứa.

        Năm 2022, Xã Phú Mỹ phấn đấu tỷ lệ đạt tiêu chuẩn nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp tăng 15% so với năm 2021, chiếm 70% trở lên so với tổng số hộ nông nghiệp của xã.

         Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Trung Dũng  Phó bí thư Đảng Ủy xã Phú Mỹ ghi nhận những nỗ lực của Hội Nông dân xã trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên để đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Phong trào đã tạo bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nông thôn và là động lực thúc đẩy ý chí vươn lên làm giàu, góp phần tăng trưởng kinh tế, cải thiện, nâng cao đời sống nông dân. Trong thời gian tới Hội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nội dung tập trung các Chủ trương, Nghị quyết, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới.

                                         

                       Các nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi xã Phú Mỹ được tặng giấy khen

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi xã tặng giấy khen cho 6 cá nhân nông dân tiêu biểu trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2021./.

Thị Rượi – Hội Nông dân huyện