Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Các đơn vị khác

Xem với cỡ chữAA

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN UỶ THỰC HIỆN TỐT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU LỊCH SỬ QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM-LÀO”

(21:50 | 28/09/2017)

 Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/BTG, ngày 20-6-2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào”. Ngày 27-6-2017, Ban Tuyên giáo ban hành Công văn số 69-CV/BTG về việc tham gia cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào”; Ngày 06-7-2017, Ban Tuyên giáo ban hành Công văn số 71-CV/BTG về việc đính chính Công văn số 69-CV/BTG và sử dụng đề cương gợi ý một số nội dung chính trong 12 chủ đề thi viết “Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam”.
Ban Tuyên giáo đề nghị mỗi chi, đảng uỷ trực thuộc Huyện uỷ tham gia thi viết “Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam” ít nhất 01 bài và gửi về Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chậm nhất vào ngày 25-9-2017. Ban Tuyên giáo tổ chức họp thẩm định đã chọn được 10 bài dự thi có chất lượng tốt nhất để tham gia dự thi cấp tỉnh, gồm có các bài sau:

01 Mai Thu Tiền -Giáo viên Trường THPT Thoại Ngọc Hầu
02 Khoa Ngọc Gia Định - Học sinh Trường THPT Thoại Ngọc Hầu
03 Lê Thị Quyên - Giáo viên Trường THPT Thoại Ngọc Hầu
04 Ngô Thị Thanh Quỳnh - Giáo viên Trường THPT Thoại Ngọc Hầu
05 Phạm Thị Mơ - Giáo viên Trường THPT Thoại Ngọc Hầu
06 Đỗ Thị Thuý Giang - Giáo viên Trường THPT Thoại Ngọc Hầu
07 Nguyễn Thị Thuý Kiều - Giáo viên Trường THPT Thoại Ngọc Hầu
08 Trần Thị Thu Liệt - Bác sĩ Trung tâm Y tế huyện
09 Trịnh Thị Nhật Thuận - Cán bộ Ban Tuyên giáo xã Phú Mỹ
10 Phùng Văn Cành - Giám đốc Trung tâm BDCT huyện

Danh Na-Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện uỷ