Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Các đơn vị khác

Xem với cỡ chữAA

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN TRIỂN KHAI ĐỐI CHIẾU, PHÂN LOẠI NỢ NĂM 2018

(10:32 | 22/08/2018)

 Nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ về công tác tổng kiểm kê nợ và đánh giá thực trạng để có giải pháp tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, ngày 20/07/2018, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Giang Thành đã ban hành Công văn số 247/BĐD-NHCS về việc triển khai thực hiện công tác đối chiếu, phân loại nợ khách hàng năm 2018.

 Theo đó, NHCSXH huyện phối hợp với UBND các xã tổ chức đối chiếu 100% nợ gốc và nợ lãi phát sinh của tất cả các khách hàng vay vốn tại NHCSXH trên toàn địa bàn huyện Giang Thành.Đây là đợt kiểm kê nợ định kỳ 3 năm một lần thực hiện theo Quyết định số 976/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phân loại nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Và cũng là đợt đối chiếu phân loại nợ lần thứ 2 sau đợt 1 thực hiện năm 2015. Lần đối chiếu, phân loại nợ năm nay bắt đầu từ 01/08/2018 đến 30/10/2018, thực hiện đối chiếu, phân loại nợ tại 134 Tổ TK&VV trên địa bàn 29 ấp của 5 xã trên toàn huyện.


NHCSXH huyện phối hợp với UBND các xã, Hội đoàn thể nhận ủy thác, Ban lãnh đạo ấp tổ chức đối chiếu 100% nợ gốc và nợ lãi phát sinh của tổ viên Tổ TK&VV và phân tích, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng theo từng Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) để tiếp tục thực hiện các biện pháp xử lý nợ theo quy định; xác định số nợ không có khả năng thu hồi nhưng chưa có cơ chế xử lý để báo cáo Trung ương xem xét. Đồng thời, thông qua đợt kiểm kê nợ lần này nhằm để tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của nguồn vốn NHCSXH; ý thức, nghĩa vụ trả nợ của hộ vay.


UBND các xã sẽ chủ động thông báo đến người vay về thời gian, địa điểm cụ thể theo từng tổ TK&VV để tham gia đối chiếu nợ.Về phía người dân có vay vốn NHCSXH, khi tham gia đối chiếu phải nắm rõ số dư nợ gốc, lãi, số dư tiền gửi của mình và mang theo Chứng minh nhân dân, Sổ vay vốn (sổ màu xanh) hoặc các giấy tờ nhận nợ có liên quan, Biên lai thu lãi và Phiếu giao dịch với NHCSXH./.

Mai Huỳnh Tú (NH CSXH)