Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Các đơn vị khác

Xem với cỡ chữAA

Huyện Giang Thành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

(22:26 | 13/05/2019)

 Sáng ngày 08/05. UBND huyện Giang Thành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đến dự có đ/c Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện chủ trì hội nghị.

B.JPG 

 

Trong năm 2018, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của huyện đã nhận được sự quan tâm toàn diện của các cấp, các ngành; ngay từ đầu năm huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt Kế hoạch và phát động phong trào Thi đua yêu nước đến các cấp, các ngành theo đúng tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó UBND huyện đã phát động các phong trào thi đua như: thi đua phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; giảm tội phạm và tai nạn giao thông; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; phát triển y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường; đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội. Công tác khen thưởng đã có nhiều đổi mới.

Việc bình xét thi đua, khen thưởng đã bám sát tiêu chuẩn gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả khen trực tiếp người lao động, công tác đạt 62,39% (214/343 người); Chủ tịch nước truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 02 mẹ; Thủ tướng Chính phủ đã khen thưởng Cờ thi đua cho 01 tập thể; Chủ tịch nước tặng 01 Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất và 01 Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì. Đề nghị và được UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 7/7 cá nhân và tập thể 9/9; Tập thể lao động xuất sắc cho 4/5 tập thể; Cờ thi đua cho 4/4 tập thể. Đang đề nghị tỉnh UBND tỉnh tặng 03 Cờ thi đua và 07 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các đơn vị đạt thứ hạng trong thi đua Cụm, Khối năm 2018. Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu LĐTT, CSTT cho 656 cá nhân; CSTĐCS cho 34 cá nhân; Tập thể LĐTT, ĐVTT cho 61 tập thể; tặng Giấy khen cho 128 tập thể và 364 cá nhân trong các phong trào.

D.JPG


Để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2019 và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập huyện, trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được năm 2018, UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần Chỉ thị số 34/CT-TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tưởng Chính phủ; đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện Nghị quyết TW4- khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tập trung phát động các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, huyện về thi đua, khen thưởng tới mọi tầng lớp nhân dân.

A.JPG


Nhân dịp này Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tặng thưởng huy chương kháng chiến hạng nhất cho ông Nguyễn Văn Bước, cư ngụ trên địa bàn xã Vĩnh Điều, huy chương kháng chiến hạng Nhì cho bà Nguyễn Thị Thai, cư ngụ trên địa bàn xã Vĩnh Phú điều đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bên cạnh đó UBND huyện cũng dành tặng danh hiệu “ chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 04 cá nhân, có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018./

Ngọc Bình