Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Các đơn vị khác

Xem với cỡ chữAA

Viện Kiểm sát huyện Giang Thành công bố Quyết định kế hoạch trực tiếp kiểm sát Chi cục Thi hành án dân sự huyện

(10:04 | 15/08/2017)

          Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2017, chiều ngày 10 tháng 8 năm 2017 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Giang Thành, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Giang Thành do ông Phan Minh Giữ - Kiểm sát viên - Trưởng đoàn kiểm sát đã công bố Quyết định số 102/QĐ-VKS và Kế hoạch số 103/KH-VKS ngày 07 tháng 8 năm 2017 về việc trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự. Đại diện Chi cục Thi hành án dân sự có ông Nguyễn Trung Thông - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Giang Thành. 

 

         Ảnh Quang cảnh công bố Kế hoạch KSTT cơ quan THADS huyện.jpg

           Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm sát yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự chuẩn bị nội dung báo cáo, hồ sơ, sổ sách, tài liệu có liên quan theo đúng thời điểm và thời gian theo Kế hoạch kiểm sát. Việc trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự nhằm đảm bảo cho công tác thi hành Bản án, Quyết định có hiệu lực của Tòa án nhân dân được thi hành nghiêm chỉnh, đúng quy định pháp luật, bảo vệ tài sản của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Đồng thời, qua công tác kiểm sát kết luận những ưu điểm đạt được, những mặt còn hạn chế, tồn tại giúp đơn vị kịp thời khắc phục, chấn chỉnh trong thời gian tới.


 

Danh Sâm Nang - VKSND Giang Thành