Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Huyện Giang Thành khai giảng lớp tập huấn tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019.

(18:08 | 08/09/2018)

 Sáng ngày 07/09. UBND huyện Giang Thành tổ chức khai giảng lớp tập huấn tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019.

 Tham gia lớp tập huấn gồm có 22 đ/c, là thành viên Ban chỉ đạo tổng điều tra Dân số và Nhà ở cấp huyện, Chủ tịch ( phó chủ tịch), công chức Văn phòng Thống kê, công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường UBND các xã. Trong thời gian 01 buổi, các đồng chí được phổ biến những kiến thức về vai trò, nhiệm vụ của điều tra viên, những quy định về nghiệp vụ điều tra, vai trò và nhiệm vụ của tổ trưởng, công tác kiểm tra và giám sát, hướng dẫn cán bộ phụ trách vẽ sơ đồ nền cách thể hiện trên sơ đồ nền và lập danh sách địa bàn điều tra.

IMG20180907085326.jpg


Qua lớp tập huấn, nhằm giúp cho các thành viên trong Ban chỉ đạo và điều tra viên nắm được những kiến thức, kỹ năng vẽ sơ đồ nền và lập danh sách địa bàn điều tra. Từ đó góp phần thuận lợi cho cuộc tổng điều tra Dân số và nhà ở diễn ra vào thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 04 năm 2019./

Ngọc Bình