Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Đoàn kiểm tra Công vụ huyện Giang Thành tiến hành kiểm tra UBND xã Tân Khánh Hòa

(11:18 | 09/11/2018)

         Sáng ngày 06/11. Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Giang Thành năm 2018 tiến hành kiểm tra đột xuất tại UBND xã Tân Khánh Hòa. 

KTCV.JPG

          Qua kiểm tra cho thấy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị đã thực hiện tương đối tốt các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính như: chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, đeo thẻ công chức, viên chức; lề lối tác phong làm việc, có lịch công tác tuần, tháng theo quy định. Việc bài trí khuôn viên công sở được thực hiện tương đối nghiêm chỉnh. Việc tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ hành chính với công dân và các tổ chức cơ bản được triển khai thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó Đoàn kiểm tra công vụ cũng đã nhắc nhở những nội dung như: rà soát, bổ sung hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan đơn vị.
         Trong thời gian tới, Phòng Nội vụ sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện, nhằm nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ của công chức, viên chức, người lao động góp phần thúc đẩy hoạt động công vụ ở các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện đạt hiệu lực, hiệu quả cao./.
 

Ngọc Bình