Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Giang Thành thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2019

(16:45 | 07/09/2018)

 Sáng ngày 7/9/2018 UBND huyện Giang Thành thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2019, điều chỉnh kế haoch5 sử dụng đất gia đoạn 2016-2020. Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Mến chủ trì hội nghị.

Lê Thị Ngọc