Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Huyện Giang Thành tập huấn tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

(10:33 | 24/11/2018)

          Sáng ngày 22/11, Huyện Giang Thành tổ chức hội nghị tập huấn tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.  

thdtra.JPG

           Tham gia lớp tập huấn có 91 đồng chí, là Ban chỉ đạo và văn phòng giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở, cán bộ điều tra viên lập bảng kê 05 xã, đại diện cán bộ quản lý nhân sự Công ty Bim. Trong thời gian 01 buổi, các đồng chí được tiếp thu những nội dung quan trọng như: Thông tin chung về công tác lập bảng kê hộ; hướng dẫn lập bảng kê hộ, ghi thông tin bảng kê hộ, hướng dẫn và ghi thông tin bảng kê nhân khẩu đặc thù, hướng dẫn cập nhật bảng kê hộ, kiểm tra nghiệm thu bảng kê hộ và xử lý bảng kê hộ.
          Qua lớp tập huấn, nhằm hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ Tổng điều tra và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập, tổng hợp kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; từ đó nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức, chỉ đạo về tất cả các công đoạn của cuộc tổng điều tra cho các cán bộ điều tra viên ở cơ sở, tổng kết các bài học kinh nghiệm quan trọng để triển khai áp dụng trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019./.

 

Ngọc Bình