Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Giang Thành khai giảng lớp tập huấn công tác thi đua, khen thưởng và sáng kiến năm 2018

(10:45 | 24/11/2018)

        Sáng ngày 23/11, UBND huyện Giang Thành tổ chức khai giảng lớp tập huấn công tác thi đua, khen thưởng và sáng kiến năm 2018. Đến dự có đ/c Huỳnh Trọng Đức – Phó chủ tịch UBND huyện. 

thkt.JPG

           Tham gia lớp tập huấn có 268 đồng chí, là thành viên hội đồng thi đua, khen thưởng huyện, thành viên hội đồng chấm sáng kiến cơ sở, đại diện lãnh đạo và công chức làm công tác thi đua, khen thưởng các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, công an, quân sự huyện,  giáo viên, cá nhân đăng ký danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, thành viên hội đồng thi đua, khen thưởng ngành giáo dục, thành viên hội đồng sáng kiến ngành giáo dục, đại diện lãnh đạo trường, chủ tịch công đoàn và viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các trường, chủ tịch hoặc phó chủ tịch và công chức làm công tác TĐKT các xã. Trong thời gian 01 ngày, các đồng chí được tiếp thu những nội dung cơ bản về: Các văn bản mới của công tác thi đua, khen thưởng; hướng dẫn đăng ký và bình xét thi đua Cụm, Khối thi đua; hướng dẫn tổ chức phát động phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt; hướng dẫn viết báo cáo thành tích và một số nghiệp vụ cơ bàn về hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng.
        Lớp tập huấn đợt này nhằm triển khai kịp thời các văn bản mới và bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác TĐKT cho các đơn vị trên địa bàn huyện. Từ đó vận dụng có hiệu quả các kiến thức được học trong việc xây dựng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng ở đơn vị mình trong thời gian tới./.
 

Ngọc Bình