Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

GIANG THÀNH TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8, KHÓA XII

(13:15 | 12/12/2018)

         Sáng ngày 12/12/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Giang Thành tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt nghị quyết trung ương 8 khóa XII của Đảng cho hơn 110 cán bộ, đảng viên ở các chi, đảng bộ trực thuộc huyện. Đến dự có đồng chí Võ Văn Bình – Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy. 

NQ TW 8.JPG

          Trong thời gian 01 ngày cán bộ, đảng viên ở các chi, đảng bộ trực thuộc huyện được xem video do các đồng chí báo cáo viên Trung ương giới thiệu 03 nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng gồm: Quy định số 08-QĐi/TW về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng”; Kết Lậun số 37-KL/TW về “Tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”; Nghị quyết số 36-NQ/TW về “chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
        Thông qua hội nghị triển khai, quán triệt từng cán bộ đảng viên nhận thức sâu sắc và nắm vững những nội dung cơ, ý nghĩa tầm quan trọng của các Nghị quyết. Từ đó tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng bộ về các quan điểm, chủ trương, giải pháp nêu trong các Nghị quyết; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch nhận thức lệch lạc.
         Sau khi tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết từng cán bộ đảng viên viết bài thu hoạch và đây được xem là căn cứ để đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của các địa phương đơn vị.
        Theo kế hoạch, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Giang Thành sẽ tổ chức lớp thứ 2 vào ngày 13/12/2018 cho đảng viên các ban ngành, đoàn thể còn lại của huyện. và lớp thứ 3 vào ngày 14/12/2018 do Liên đoàn Lao động huyện tổ chức cho các cán bộ, công chức viên chức, LLVT chưa là đảng viên ờ các cơ quan ban ngành, đoàn thể cấp huyện./.
 

Lý Sơn