Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

LĐLĐ HUYỆN GIANG THÀNH TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8, KHÓA XII

(14:14 | 14/12/2018)

         Sáng ngày 14/12/2018, Liên đoàn lao động huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Giang Thành tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt nghị quyết trung ương 8 khóa XII của Đảng gần 120 cho các cán bộ, công chức viên chức, LLVT chưa là đảng viên ở các cơ quan ban ngành, đoàn thể cấp huyện và đảng viên chưa tiếp thu ở lớp thứ I và thứ II. Đồng chí Danh Diệp – Chủ tịch LĐLĐ huyện đến dự và quán triệt mục đích yêu cầu của hội nghị. 

ldld NQ.jpg

        Trong thời gian 01 ngày cho các cán bộ, công chức viên chức, LLVT chưa là đảng viên ở các cơ quan ban ngành, đoàn thể cấp huyện được xem video do các đồng chí báo cáo viên Trung ương giới thiệu 03 nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng gồm: Quy định số 08-QĐi/TW về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng”; Kết Luận số 37-KL/TW về “Tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”; Nghị quyết số 36-NQ/TW về “chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
        Được biết đây là lớp thứ 3 do Liên đoàn Lao động huyện Giang Thành phối hợp tổ chức, lớp có hơn 80 họcviên tham dự./.
 

Lý Sơn