Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

GIANG THÀNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2018

(10:12 | 04/01/2019)

         Ngày 28/12/2018, Ban Tuyên giáo Huyện Ủy Giang Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đến dự có Đ/c Nguyễn Thiện Cẩn - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đ/c Tạ Văn Dũng - Phó Bí thư TT Huyện ủy; Đ/c Võ Văn Bình - UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy; Đ/c Huỳnh Trọng Đức - Phó chủ tịch UBND huyện. 

tong ket TG.jpg

       Trong năm 2018, tình hình chung mặc dù còn nhiều khó khăn không thuận lợi cho công tác tuyên giáo, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, sự phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành có liên quan công tác tuyên giáo đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác, nhất là tham mưu cho cấp ủy tổ chức triển khai quán triệt và cụ thể hóa thực hiện các nghị quyết chỉ thị của Đảng, Trọng tâm là tuyên truyền, tổ chức triển khai quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 khóa XII và Chỉ thị 05 của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề năm 2018 đảm bảo yêu cầu. Kết quả triển khai Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII và chuyên đề năm 2018, đảng viên đạt 98,25%, cán bộ, công chức chưa là đảng viên đạt 100%. Ban Tuyên giáo đã chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp xây dựng các văn bản phục vụ tốt cho việc sơ kết, tổng các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. cùng với các ngành trong khối và các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ của đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; Phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và thông báo ninh từ tưởng, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm tháng, quý gắn với tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện quan trọng của đất nước; Công tác triển khai, quán triệt Nghị quyết; đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá Đảng và nhà nước ta; những vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn huyện thường xuyên thông báo, trao đổi. Qua đó kịp thời tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, đề xuất giải quyết một số khó khăn, vướng mắc với các ngành chức năng, góp phần thực hiện tốt chủ trương phát triển kinh tế xã hội của huyện. Công tác giáo dục lý luận chính trị cơ bản bám sát nội dung, chương trình đào tạo, hướng dẫn của trên; hoạt động của các lĩnh vực thuộc khối khoa giáo có nhiều chuyển biến tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực.
         Năm 2019 ban Tuyên giáo Huyện Ủy Giang Thành tiếp tục tham mưu ban thường vụ huyện ủy tổ chức chấm bài thi viết về “đẩy mạnh học tập qua làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”; tổ chức hội nghị sơ kết năm 2018 và đánh giá kết quả 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của bộ chính trị về “ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Tích cực tham mưu chỉ đạo và tổ chức tốt công tác tuyên truyền triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật Nhà nước sâu rộng trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân, nhất là tập trung tuyên truyền nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết hội nghị Trung ương khóa XII, XIII; tục đẩy mạnh tuyên truyền về biển đảo, về phân giới Cắm mốc, làm đường tuần tra biên giới, về lịch sử vùng đất Nam Bộ - Việt Nam. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch chuyên đề của ban thường vụ huyện ủy về nâng cao chất lượng công tác quán triệt Nghị quyết gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên trong tình hình mới; kế hoạch của huyện ủy về tăng cường các biện pháp nấm và kịp thời giải quyết những vấn đề có liên quan đến tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, Đảng viên và nhân dân. qua đó kịp thời phản ánh góp ý của cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân đề xuất giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Thường xuyên tham mưu chỉ đạo củng cố, định hướng, nâng cao chất lượng hoạt động của Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên điều tra, nghiên cứu nắm bắt dư luận xã hội. Phối hợp với các ngành chức năng tập trung tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước; những biện pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội của huyện./.
 

Lý Sơn