Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Tin tức - Sự kiện

GIANG THÀNH KHAI GIẢNG LỚP SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ KHÓA X NĂM 2019

(14:15 | 16/04/2019)

          Sáng ngày 16/4/2019, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Giang Thành tồ chức lễ khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa X năm 2019. Đồng chí Võ Văn Bình - UVTV, trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện dự và phát biểu khai giảng. 

sc llct.JPG

        Tham gia lớp học có 36 học viên, là Đảng viên, ban ngành huyện và các chi, đảng ủy 05 xã trong huyện. Trong thời gian 02 tháng học tập các học viên được tiếp thu những chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của cách mạng Việt nam; tình hình biển, đảo Việt Nam, những chủ trương, giải pháp của Đảng ta; Hệ thống chính trị và nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng an ninh và công tác đối ngoại; Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; những vấn đề xây dựng văn hóa con người Việt Nam; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; Tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện Giang Thành sau 10 năm thành lập và cập nhật sâu hơn những kiến thức mới, những văn bản chỉ đạo mới của Đảng và Nhà nước….

        Qua lớp học nhằm giúp cho các đồng chí học viên nắm được những kiến thức cơ bản về Lý luận chính trị. Từ đó vận dụng những kiến thức đã được học vào trong thực tiễn công tác và cuộc sống, chủ động tích cực tham gia củng cố tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở các cơ quan, đơn vị địa phương mình./.
 

Lý Sơn