Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Chủ động ứng phó tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Giang Thành

(10:01 | 30/07/2020)

Trước diễn biến phức tạp, nguy cơ tái bùng phát của dịch Covid-19, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Hà yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban ngành cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện trong công tác phòng dịch. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, vật chất, sẵn sàng tái kích hoạt phương án, bộ máy thực hiện nhiệm vụ ứng phó dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Cụ thể, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm sau:

- Tiếp tục tổ chức chỉ đạo, thực hiện và quán triệt quan điểm, nguyên tắc, phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới đã được UBND huyện chỉ đạo tại Công văn số 122/UBND-VP ngày 28/4/2020, tuyệt đối không chủ quan và mất cảnh giác.

- Các cơ quan, đơn vị trên tinh thần Công văn số 987/UBND-KGVX ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo, kịp thời báo cáo UBND huyện khi phát sinh tình huống đột xuất.

- Đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện, các đoàn thể huyện tiếp tục phối hợp UBND các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn huyện.

Toàn văn công văn số 987/UBND-KGVX ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang.

 

 

Nguyễn Trung