Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

GIANG THÀNH HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA PHÒNG CHÍNH TRỊ BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH VỚI BAN TUYÊN GIÁO VÀ BAN TỔ CHỨC CÁC HUYỆN ỦY, THÀNH ỦY NĂM 2018

(10:26 | 13/03/2019)

          Ngày 12/3/2019, huyện Giang Thành tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa Phòng chính trị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh với ban Tuyên giáo và ban Tổ chức các Huyện ủy, Thành ủy năm 2018. Đến dự có Đại tá Nguyễn Văn Beo - Chính uỷ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Đồng chí Nguyễn Thiện Cẩn - Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Tạ Minh Danh - Bí thư huyện ủy Giang Thành; Đại diện lãnh đạo ban Tuyên giáo, ban Tổ chức và chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố. 

Bo CHQS 1.jpg

         Phát biểu tại hội nghị đồng chí Tạ Minh Danh - Bí thư Huyện ủy Giang Thành đã thông tin về tình hình kinh tế xã hội của huyện Giang Thành trong năm 2018 đạt được nhiều kết quả quan trọng, đồng chí Bí thư Huyện ủy Giang Thành nhấn mạnh việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp giữa Phòng chính trị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh với ban Tổ chức và ban Tuyên giáo cấp huyện trong tỉnh là chủ trương, đồng thời cũng là giải pháp thiết thực, hiệu quả cho công tác tham mưu cấp ủy trong cơ quan quân đội và địa phương đối với việc nâng lên chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và tổ chức xây dựng Đảng. Hoạt động phối hợp công tác tổ chức cán bộ xây dựng Đảng và công tác tuyên huấn, Tuyên giáo giữa phòng chính trị với ban Tuyên giáo, ban Tổ chức cấp huyện có ý nghĩa quan trọng đảm bảo yêu cầu công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh trong lực lượng vũ trang địa phương, góp phần nâng cao nhận thức chính trị xây dựng phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang, giữ vững an ninh chính trị ở địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để các huyện, thành phố phát triển. Để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị trong năm 2019 và những năm tiếp theo đồng chí mong muốn rằng phòng chính trị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và ban tổ chức ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy tiếp tục phối hợp thực hiện tốt quy chế phối hợp phòng chính trị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và ban tổ chức ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy đã ký kết vào ngày 30/5/2016. 

       Về kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa phòng chính trị với ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy năm 2018, phòng chính trị và ban Tuyên giáo các huyện ủy thành ủy đã phối hợp làm tốt vai trò tham mưu cho thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh và thường trực các huyện ủy, Thành ủy trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác tuyên huấn, tuyên giáo đối với lực lượng vũ trang địa phương.  Trên một số mặt công tác trọng tâm phòng chính trị và ban Tuyên giáo một số địa phương đã có sự gắn kết, thường xuyên trao đổi thông tin phối hợp thực hiện tương đối hiệu quả như đấu tranh chống quan điểm sai trái thù địch cơ hội chính trị trên không gian mạng giao lưu điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác chỉ đạo hướng dẫn nội dung công tác tuyên huấn, tuyên giáo trong diễn tập khu vực phòng thủ tổ chức tuyên truyền các hoạt động tết quân dân. Nhìn chung, công tác tuyên huấn Tuyên giáo đã góp phần giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và chủ trương của địa phương.

       Về kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa phòng chính trị với ban Tổ chức các huyện ủy thành ủy trong năm 2018, đã làm tốt vai trò tham mưu cho ban thường vụ Đảng ủy quân sự và ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy về công tác tổ chức, công tác cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong lực lượng vũ trang địa phương đạt hiệu quả thiết thực. Quá trình phối hợp đã nắm vững và thực hiện đúng quy định của Đảng và cấp ủy các cấp đã đề ra thực hiện đúng quy chế, tạo được sự đoàn kết thống nhất, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, đồng thời thực hiện nghiêm túc chặt chẽ các chế độ quy định về công tác bảo mật quản lý hồ sơ, tài liệu, trao đổi thông tin./.
 

Lý Sơn