Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

HĐND HUYỆN GIANG THÀNH KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ CHÍN, KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021 (THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2019)

(09:12 | 17/12/2019)

 Sáng 17-12, kỳ họp thứ chín HĐND huyện Giang Thành khóa XI (thường lệ cuối năm 2019) khai mạc. Dự kiến kỳ họp sẽ thảo luận tình hình kinh tế xã hội huyện năm 2019, kế hoạch năm 2020, đồng thời bầu bổ sung nhân sự ủy viên ủy ban nhân dân, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu của 1 đại biều HĐND huyện.

         d62558cd4e15b74bee04.jpg

          Tham dự kỳ họp có ông Tạ Văn Dũng - Phó Bí thư  thường trực Huyện ủy - Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Giang Thành. Chủ tọa kỳ họp gồm 3 vị: ông tạ Minh Danh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; bà Nguyễn Thị Liễu - Ủy viên ban thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND và ông Lê Minh Cường - Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND huyện.        

ece85d6616beefe0b6af.jpg

       Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND huyện Giang Thành ông Tạ Minh Danh nhấn mạnh năm 2019, Huyện ủy- HĐND- UBND huyện Giang Thành đã có nhiều cố gắng, nổ lực phấn đấu đạt được các kết quả khả quan về kinh tế, văn hóa, xã hội, trong đó có nhiều chỉ tiêu quan trọng của năm, nhiệm kỳ đại hội đảng, đến nay đã đạt vượt so với kế hoạch. 
   

6cb719c6051efc40a50f.jpg     

        Tại Kỳ họp thứ chín này, HĐND huyện sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng về chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và một số chỉ tiêu kế hoạch trung hạn 05 năm 2020-2025, đồng thời xem xét, thảo luận và quyết định 05 nhóm vấn đề gồm:
         
Một là, xem xét các báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân trong năm 2019, chương trình công tác năm 2020.
           Hai là, xem xét, đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch của UBND huyện, các cơ quan tư pháp huyện, gồm: phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện thu - chi ngân sách; đầu tư công; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kết quả hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội huyện, công tác của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Thi hành án dân sự huyện... năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020.
         
  Ba là, nghe UBMTTQ Việt Nam huyện thông báo tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2019, nhiệm vụ năm 2020.
            Bốn là, nghe UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tám và phương hướng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ chín; giải trình của các ngành; chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.
           N
ăm là, xem xét các tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Uỷ ban nhân dân và thông qua các nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

       Ngoài ra, tại Kỳ này, HĐND huyện cũng thực hiện công tác nhân sự đối với 2 trường hợp: một là cho thôi làm nhiệm vụ đại Biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Quang Thuận - nguyên chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện (do chuyển công tác); Hai là bầu bổ sung ủy viên ủy ban nhân dân huyện đối với ông Phạm Thanh Hồng - Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện (do mới nhận công tác).
     
   Dự kiến, kỳ họp thông qua 7 Nghị Quyết gồm: (1) về Tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020; (2) phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; (3) phân bổ dự toán thu – chi ngân sách nhà nước; (4) điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; (5) nhu cầu vốn đầu từ công trung hạn giai đoạn 2021-2025; (6) kế hoạch sử dụng đất năm 2020; (7) giao chỉ tiêu vốn hỗ trợ sản xuất năm 2019 thuộc nguồn vốn nghị định 35/2015/NĐ-CP, Nghị định 62/2019/NĐ-CP.

             Chủ tọa kỳ họp đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp. Các ý kiến phát biểu cần tập trung đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được của huyện trong năm 2019; đồng thời làm rõ những mặt còn hạn chế, yếu kém, khó khăn và nguyên nhân để rút kinh nghiệm. Đặc biệt là phải góp ý, đề xuất được nhiều giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch cuối năm và góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện đề ra…

          Theo dự kiến chương trình kỳ họp HĐND huyện lần thứ chín, khóa XI sẽ diễn ra trong 2 ngày (ngày 17 và 18/12/2019)./.

     

     

                                                                        

 

Đức Thịnh