Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Giang Thành tổ chức thành công kỳ họp HĐND Huyện cuối năm 2019

(15:02 | 18/12/2019)

 Trong 2 ngày 17 và 18/12/2019, huyện Giang Thành tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đây là kỳ họp cuối năm 2019 của HĐND huyện Giang Thành để kiểm điểm, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, đề ra nhiệm vụ năm 2020.

HDND.jpg 

 

Năm 2019, huyện Giang Thành thực hiện đạt chỉ tiêu 21/23, 2/23 chỉ tiêu gần đạt. Giá trị sản xuất nông - lâm – thủy sản ước đạt trên 3.300 tỷ đồng, đạt 100,4% kế hoạch, tăng 6,8% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 35 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 16,6% so cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 149% kế hoạch. Phong trào xây dựng nông thôn mới được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, Huyện đã phấn đấu đạt 02 xã được công nhân nông thôn mới (Tân Khánh Hòa và Phú Mỹ đã được công nhận vào tháng 8/2019). Lĩnh vực văn hóa xã hội được tập trung thực hiện tốt, làm tốt công tá chuy động các nguồn lực chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới được giữ vững ổn định.
HĐND huyện Giang Thành cũng thông qua nghị quyết xác định mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2020, là: phấn đấu đạt các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ năm 2020; tập trung thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; Chú trọng phát triển thương mại dịch vụ và kinh tế biên mậu. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Đảm bảo an ninh, quốc phòng trong nội địa và tuyến biên giới. Tăng cường công tác đối ngoại.

Các đại biểu nghe các ý kiến, kiến nghị và trả lời chất vấn của các ngành – UBND huyện đối với các vấn đề mà cử tri quan tâm như: xây dựng cơ bản, đầu tư công, tài chính ngân sách, vệ sinh môi trường, giao cấp đất các tuyến dân cư, xây dựng trái phép, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các chỉ tiêu quan trọng của năm 2020 và kế hoạch trung hạn 2020-2025…

250f058d4e55b70bee44.jpg

Đồng thời, các đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua tờ trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND Huyện đối với ông Trần Quang Thuận – nguyên Chính trị viên ban chỉ huy quân sự huyện, do chuyển công tác. bầu bổ sung ủy viên UBND huyện đối với ông Phạm Thanh Hồng, Chánh văn phòng HĐND – UBND Huyện (do mới nhận nhiệm vụ).


Tại kỳ họp, đại biểu HĐND Huyện đã thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về: tổ chức các kỳ họp lệ HĐND Huyện năm 2020; nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hỗi huyện năm 2020; nghị quyết về phê chuẩn phân bổ dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2020; nghị quyết phê chuẩn về nhu cầu vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020; nghị quyết về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2020; nghị quyết về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn hỗ trợ sản xuất năm 2020 thuộc nguồn vốn Nghị định 35 và nghị định 62 của Chính phủ.
Các dự thảo nghị quyết đều được đại biểu thống nhất 100%, đồng thời giao trách nhiệm cho thường trực HĐND huyện điều hòa các công việctổ chức việc giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết mà kỳ họp đã thông qua. Kỳ họp diễn ra 2 ngày và kết thúc vào cuối ngày 18/12/2019/.

Minh Trí (Đài truyền thanh)