Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

UBND huyện Giang Thành chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn

(07:40 | 06/04/2020)

           Ngày 03/4/2020, UBND huyện Giang Thành ban hành Công văn số 87/UBND-VP chỉ đạo việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

        Công văn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban ngành cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 440/UBND-VHXH ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Thông báo số 293-TB/VPHU ngày 31/3/2020 của Văn phòng Huyện ủy về ý kiến của Thường trực Huyện ủy tại buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo huyện về phòng chống dịch Covid-19. Cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

       Đồng thời, yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng, chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ bản thân, gia đình và tham gia có trách nhiệm các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.

af23bd5063da9884c1cb.jpg

88558c2752ada9f3f0bc.jpg

Nguyễn Trung