Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Chính trị

Xã Vĩnh phú khẩn trương chống lũ, 100km đê bao chống lũ đã được đắp thêm

(11:45 | 29/08/2018)

Minh Trí