Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Kinh tế - Chính trị

Giang Thành tổ chức Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2018

(10:59 | 11/01/2019)

 Ngày 10/01/2019 UBND huyện Giang Thành tổ chức hội nghị trực tuyến với UBND 5 xã kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2018 và triển khai chương trình chỉ đạo, điều hành năm 2019. Đ/c Nguyễn Thanh Hà – CT. UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

a86857e1fc141f4a4605.jpg

 Năm 2018, UBND huyện Giang Thành đã tập trung chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp , chính sách phù hợp, khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện đề ra. Năm 2018 giá trị sản xuất ước đạt trên 3.290 tỷ đồng, vượt trên 2% kế hoạch năm và tăng 8,58% so cùng kỳ, trong đó lĩnh vực nông lâm, thủy sản chiếm tỷ trọng trên 89%, công nghiệp 15, xây dựng 9,2%; thu ngân sách tăng cao vượt 71% so KH; tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,98% so cùng kỳ; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được quan tâm, chất lượng nội dung trong từng tiêu chí nâng lên như: giao thông nông thôn đạt trên 66% , tỷ lệ bao phủ điện trên 98%, nước hợp vệ sinh đạt 95%. Đến nay các xã đều đạt từ 11 – 18 tiêu chí. Bên cạnh đó, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính đẩy mạnh được đẩy mạnh; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn ổn định, giữ vững.

05d2b1111ae4f9baa0f5.jpg

 

Đ/c Danh Minh Hùng, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện phát biểu trả lời các kiến nghị của đại biểu trực tuyến tại xã

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: việc chuyển đổi trồng màu còn thấp; công tác quản lý nhà nước về đất đai chưa chặt chẽ và đồng bộ; Kinh tế tập thể hiệu quả chưa cao; Chất lượng một số công trình xây dựng cơ bản chưa đảm bảo; số ca bệnh dịch nguy hiểm tăng cao; tình hình tội phạm; số người chết do tai nạn giao thông, cháy nổ tăng so cùng kỳ; Kiếu nại, tranh chấp đất đai còn diễn biến phức tạp; việc triển khai thực hiện bồi hoàn, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng ở một số dự án, công trình còn chậm.

d0bbc7436cb68fe8d6a7.jpg

Đ/c Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị 

Phát biểu kết luận hội nghị, Đ/c Nguyễn Thanh Hà – CT.UBND huyện khẳng định: Những kết quả tích cực về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện trong năm 2018 thể hiện nỗ lực, cố gắng rất lớn trong công tác chỉ đạo, điều hành linh hoạt, đúng đắn của UBND huyện. Các thành viên UBND huyện đã khắc phục khó khăn, làm việc tận tâm, trách nhiệm, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Đồng chí CT.UBND huyện cũng yêu cầu, trong năm 2019, các ngành, địa phương cần tập trung chỉ đao, điều hành hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đó là: Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tăng cường công tác quản lý đất đai nhất là tuyến dân cư Hà Giang, Nam Vĩnh Tế và tuyến T3; Quy hoạch hệ thống nhà máy xử lý rác thải và khu giét mổ tập trung đảm bảo VSMT; Quản lý chặt chẽ công tác quản lý đầu tư công; tăng thu ngân sách trên địa bàn; chỉ đạo giải quyết khiếu nại tố cáo các điểm nóng liên quan đến đất đai; Thực hiện tốt các chính sách ASXH, nhất là các chương trình mục tiếu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng NTM, phấn đấu năm 2019 công nhận xã Phú Mỹ và xã Tân Khánh Hòa đạt xã NTM; Tăng cường quản lý chặt chẽ tình hình ANTT trên địa bàn và dọc tuyến biên giới; Tổ chức, sắp xếp, tinh gọn bộ máy cấp xã theo Nghị quyết 77 của HĐND tỉnh; Rà soát lại quy chế hoạt động của UBND huyện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Thường trực UBND, các thành viên UBND huyện đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả./.

Xuân Trường-Nguyên Bình