Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Kinh tế - Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Kiểm tra thực hiện nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế, nhận rộng mô hình giảm nghèo thuôc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo từ năm 2017 đến năm 2019 đối với các xã trên địa bàn huyện Giang thành

(08:21 | 02/10/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 132.KH-UBND.signed.pdf