Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Kinh tế - Chính trị

Xem với cỡ chữAA

V/v phối hợp trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển

(08:07 | 04/10/2019)

Đức Thịnh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1171_UBND-KTCNsigned_201909301055469510.pdf