Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Kinh tế - Chính trị

Xem với cỡ chữAA

GIANG THÀNH: Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi xã Phú Lợi

(09:57 | 17/10/2019)

           Ngày 17/10/2019, Thay mặt UBND huyện Giang Thành Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Mến đã ký duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 03 hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi xã Phú Lợi

           Phó Chủ tịch Bùi Văn Mến Giao UBND các xã phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT huyện và các ngành có liên quan tổ chức triển khai các bước theo quy định hiện hành

Danh sách kèm theodau mui ten xuong.gif

giangthanh.kiengiang.gov.vn/trang/VanBan/chitietvb.aspx 

Đức Thịnh