Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Kinh tế - Chính trị

Xem với cỡ chữAA

GIANG THÀNH TỔ CHỨC HỘI THẢO MÔ HÌNH TÔM 2 GIAI ĐOẠN TRONG AO LÓT BẠC ĐÁY, ÁP DỤNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CAO, TIẾT KIỆM NƯỚC, NUÔI TÔM CÔNG NGHIỆP THAO HƯỚNG VIETGAP NĂM 2019

(13:03 | 25/10/2019)

        Ngày 23/10, Trung tâm Khuyến Nông Kiên Giang phối hợp Phòng NN&PTNT huyện, Trạm Khuyến Nông huyện Giang Thành tổ chức hội thảo mô hình tôm 2 giai đoạn trong ao lót bạc đáy, áp dụng kỹ thuật công nghệ cao, tiết kiệm nước, nuôi tôm công nghiệp thao hướng VietGap năm 2019. 

tom 2 gd.jpg

          Mục đích giúp nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào nuôi tôm công nghiệp theo hướng vietGap, nhằm hạn chế dịch bệnh, tăng tỉ lệ sống, đạt năng suất, tiết kiệm nước giảm ô nhiễm môi trường, tôm thương phẩm sạch bệnh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Qua đó xây dựng ao nuôi theo từng giai đoạn, nhằm kiểm soát được các thông số môi trường, đánh giá được tỷ lệ sống, giảm rủi ro, từ đó kiểm soát dược chi phí sản xuất.

        Theo quy trình mô hình tôm 2 giai đoạn trong ao lót bạc đáy gồm giai đoạn 1, ương giống với mật độ cao 1200 con /mét vuông, thời gian ương từ 20 - 25 ngày. Giai đoạn 2 đưa giống ra ao nuôi với mất độ 180 con/ mét vuông, thời gian nuôi từ 70 -–75 ngày. Thực hiện mô hình có 4 hộ dân tham gia với qui mô mỗi hộ là 2.000m2/hộ, mật độ thả nuôi là 360.000 con, trung bình 180 con/m2.

tom 2 gd.1.jpg

       Tham gia mô hình các hộ dân được nhà nước hổ trợ 40 triệu đồng gồm thức ăn và con giống. Nông dân được tập huấn kỹ thuật nuôi tôm, tổ chức tọa đàm lấy ý kiến, giải đáp thắc mắc trong quá trình nuôi. Qua đánh giá, kết quả cho thấy tôm nuôi hai giai đoạn đạt tỷ lệ sống cao là 95%, tôm lớn nhanh, quản lý tốt được dịch bệnh, quản lý tốt được thức ăn, tiết kiệm nước, từ đó giảm chi phí đầu tư. Mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, năng suất bình quân mỗi vụ là 18 tấn/ha. Lợi nhuận bình quân trong 3 tháng trừ chi phí đầu tư người nuôi thu được lợi nhuận gần 120 triệu đồng/vụ nuôi. 

        Đây là mô hình có thể giúp bà con nông dân chuyển đổi sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, qua đó cho thấy mô hình đã góp phần tăng thu nhập nâng cao đời sống của người dân./.
 

Nguyễn Thị Tố Kim