Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Kinh tế - Chính trị

Xem với cỡ chữAA

PHÚ LỢI SẴN SÀNG CHO CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

(08:37 | 12/05/2020)

Nhằm chuẩn tốt các điều kiện tổ chức đại hội, Đảng ủy xã đã tổ chức quán triệt sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong các chi bộ

Nhằm chuẩn tốt các điều kiện tổ chức đại hội, Đảng ủy xã đã tổ chức quán triệt sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong các chi bộ; xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ xã một cách cụ thể, chi tiết bảo đảm theo đúng các yêu cầu đề ra. Các khâu chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 được triển khai kỹ lưỡng, trên tinh thần khẩn trương, tập trung, phát huy trí tuệ tập thể và của cả hệ thống chính trị. Xã Phú Lợi cơ bản hoàn thành công tác tổ chức Đại hội. Đồng chí Tăng Văn Bước - HUV, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lợi cho biết: “về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ xã đến thời điểm này các mặt đã hoàn tất nhất là việc chuẩn bị cơ sở vật chất cũng như văn kiện, nhân sự đến nay cũng đã hoàn chỉnh hết, tới ngày 12/5 sẽ tiến hành khai mạc đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025”.

Kết quả nhiệm kỳ qua, trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính, xã Phú Lợi luôn bám sát các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Đồng thời chủ động, sáng tạo vận động và cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch với những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm có tính đột phá, phù hợp với thực tiễn địa phương. Chú trọng trong công tác kiểm tra, giám sát nằm kịp thời phát hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đề cao vai trò trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị… Trong xây dựng báo cáo chính trị đợt này, Đảng ủy xã chủ động rà soát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII đã đề ra và định hướng cho nhiệm kỳ tới.

Về công tác nhân sự cấp ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trên cơ sở quy hoạch cấp ủy và kết quả hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ về định hướng xây dựng cấp ủy khóa mới, nhiệm kỳ 2020 – 2025, xã Phú Lợi đã hoàn thành việc bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ tới. Số lượng và cơ cấu hợp lý, trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu, đảm bảo yêu cầu lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực. Lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị quyết liệt, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Từng thành viên trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí thực hiện cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Cũng theo đồng chí Tăng Văn Bước - HUV, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lợi cho biết: đến thời điểm này, có thể khẳng định, xã Phú Lợi sẽ hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã yêu cầu các cấp ủy nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng hình thức thích hợp, bảo đảm hiệu quả, dân chủ, sát thực tế. Là xã được Ban Thường vụ Huyện ủy Giang Thành chọn làm điểm tổ chức Đại hội bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư nên việc chuẩn bị nhân sự có bước chặt chẽ, thực hiện đảm bảo đúng quy trình. Đây là vấn đề mới nên các cấp uỷ đảng cần tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác tư tưởng; tạo sự thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên. Đồng chí Tăng Văn Bước - Bí thư Đảng ủy xã Phú Lợi cho biết thêm: xã Phú Lợi được Ban Thường vụ Huyện ủy Giang Thành chọn làm điểm tổ chức Đại hội bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư nên việc chuẩn bị nhân sự có bước chặt chẽ hơn, thực hiện đảm bảo quy trình các bước. Đặc biệt nội dung chuẩn bị nhân sự có khác hơn so với các xã khác, đối với các xã khác chỉ chuẩn bị 5 bước, riêng Phú Lợi chuẩn bị 8 bước thực hiện theo hướng dẫn số 24 của Ban tổ chức Trung ương, thì thực hiện đợt này có bước chặt chẽ, chất lượng cơ cấu ủy viên Ban chấp hành cũng có chuyển biến nâng lên, nhất là tiêu chuẩn về trình độ cũng như về lý luận chính trị, đạo đức, lối sống đợt này có chặt chẽ hơn và có nâng lên chất lượng hơn.”

Đại hội lần này đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tính đồng thuận, đoàn kết, chủ động, sáng tạo quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương, xã Phú Lợi đã sẵn sàng tập trung cho Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và thành công tốt đẹp./.

Lý Sơn