Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Kinh tế - Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Giang Thành tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020

(16:05 | 18/05/2020)

Để chủ động ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết năm 2020, bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Uỷ ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Thủ trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ:

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện: Phối hợp với Chi cục thuỷ lợi tỉnh Kiên Giang vận hành các cống ngăn mặn do tỉnh quản lý trên địa bàn huyện phù hợp với diễn biến của mưa, lũ. Lập danh mục các công trình hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn và đề nghị bố trí kinh phí sửa chữa, khắc phục; sửa chữa ngay các công trình, hạng mục công trình có nguy cơ mất an toàn trước mùa mưa, lũ. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuỷ lợi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, bảo đảm an toàn công trình, nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó của người dân; tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ công trình thuỷ lợi.

-  Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện: Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các phương án đảm bảo an toàn giao thông thuỷ, cảnh báo, kiểm soát an toàn giao thông ở các khu vực nguy cơ xảy tra tai nạn hoặc khi có sự cố thiên tai.

-  Ban quản lý các dự án ĐTXD huyện: Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công, kiểm tra các công trình đang thi công xây dựng, đảm bảo phòng, chống lũ an toàn; thi công sửa chữa công trình trong mùa mưa, lũ phải phù hợp tình hình diễn biến lũ và đảm bảo an toàn.

- Uỷ ban nhân dân các xã: Chủ động vận hành các cống ngăn mặn trên địa bàn xã quản lý; thường xuyên theo dõi, kiểm tra công trình trước, trong và sau mùa mưa, lũ nhằm kịp thời xử lý các nguy cơ gây mất an toàn công trình thuỷ lợi trên địa bàn. Khi vận hành các cống ngăn mặn do UBND xã quản lý phải thông báo và phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT huyện. Giao cho UBND xã Phú Mỹ sử dụng và quản lý đối với đập Rạch Sách./.

 

Hoàng Quốc - Phòng NN - PTNN Giang Thành