Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Kinh tế - Chính trị

Xem với cỡ chữAA

ĐẢNG BỘ XÃ VĨNH PHÚ HOÀN TẤT CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

(11:04 | 19/05/2020)

Thực hiện theo kế hoạch của Huyện ủy Giang Thành về việc chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các xã trong huyện

Thực hiện theo kế hoạch của Huyện ủy Giang Thành về việc chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các xã trong huyện. Xã Vĩnh Phú tập trung, triển khai, xây dựng văn kiện và nhân sự, đến nay, dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XII trình Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII cơ bản đã hoàn tất và thực hiện đầy đủ các bước lấy ý kiến góp ý. Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã được triển khai kỹ lưỡng, trên tinh thần khẩn trương, tập trung, phát huy trí tuệ tập thể và của cả hệ thống chính trị. Các ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện cũng như nhân sự trong Đảng bộ xã được thực hiện một cách nghiêm túc và nhất trí cao.

Dự kiến Đại hội Đảng bộ xã được tiến hành trong 1,5 ngày, ngày 28/5 sẽ tiến hành khai mạc. Đồng chí Cao Thanh Hùng - HUV, Bí Thư Đảng ủy xã Vĩnh Phú nói: “Đến giờ này Đối với Đảng bộ xã Vĩnh Phú thì qua 4 lần để lấy ý kiến trong Ban chấp hành Đảng bộ xã cũng như lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt cấp xã cơ bản, thì vừa qua cũng được Ban thường vụ Huyện ủy chỉnh sửa và chỉ đạo thêm. Vào ngày 19/5 tới thì Tổ công tác của Huyện ủy sẽ tiếp tục thẩm định các văn kiện của xã Vĩnh Phú lần cuối để chuẩn bị cho ngày 28, 29 diễn ra đại hội của Đảng bộ xã”.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020 trong điều kiện có những thuận lợi, Đảng bộ đã lãnh đạo cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tăng cường đoàn kết thống nhất, nêu cao ý chí, tự lực tự cường ra sức phát huy thế mạnh vượt qua khó khăn, đưa kinh tế xã tiếp tục phát triển ổn định. Có 12/15 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thương mại - dịch vụ tăng, cây trồng vật nuôi được chuyển đổi từng bước, phù hợp với điều kiện sản xuất ở xã. Kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn được tập trung đầu tư tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Cuối năm 2019, tỷ lệ đường trục xã được bê tông hóa đạt 100%; tỷ lệ đường trục ấp được cứng hóa đạt trên 76%; tỷ lệ đường ngõ xóm không còn lầy lội đạt trên 100%; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 98%, đến nay xã đạt 15/19 theo tiêu chí nông thôn mới. Đồng chí Cao Thanh Hùng - Bí Thư Đảng bộ xã Vĩnh Phú cho biết:“So với nhiệm kỳ 2010 - 2015 thì nó có mới hơn, nổi bật hơn, thứ nhất là về xây dựng nông thôn mới, trước đây thì các tiêu chí của nhiệm kỳ cũ thì cũng chưa ổn, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với xã Vĩnh Phú cũng được 15/19 tiêu chí và đặc biệt nhất là các trục giao thông nông thôn của các cấp, Liên ấp với nhau thì đến giờ này cũng thông suốt, xe hai bánh, bốn bánh cũng đi bình thường. Bộ máy của xã thì cũng được phát huy hơn từng bước cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu, đối với cán bộ công chức cấp xã thì đến giờ này cũng đều đại học hết thì đó là những nổi bật nhất của nhiệm kỳ”.

Xác định xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021, xã Vĩnh Phú chỉ đạo chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ xã đến ấp tập trung cho cả nhiệm kỳ lãnh đạo thực hiện. Trên cơ sở xác định rõ lộ trình, giải pháp, nguồn vốn thực hiện hằng năm. Đồng thời thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ từng giai đoạn. Trong đó nâng cao chất lượng, tính bền vững đối với các tiêu chí đã đạt được và thực hiện các tiêu chí còn lại theo lộ trình. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp bền vững nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế về đất đai, vị trí và điều kiện kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ các loại hình kinh tế. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu xã nông thôn mới. Tập trung hệ thống chính trị với quyết tâm lãnh đạo thực hiện xây dựng hoàn thành xã nông thôn, góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của người dân. Đồng chí Cao Thanh Hùng - Bí Thư Đảng ủy xã Vĩnh Phú cho biết thêm: “Mỗi người đứng đầu của Đảng bộ xã triển khai thực hiện, tập trung cho công tác cơ bản về xây dựng nông thôn mới. Xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt nhất là nông nghiệp chọn vùng để thực hiện cánh đồng lớn từng bước là đến cuối nhiệm kỳ mỗi ấp có hợp tác xã và đưa sản lượng lúa ngày càng phát triển, đáp ứng được yêu cầu thị trường. Xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục củng cố và tăng cường đưa Đảng bộ từng bước luôn trong sạch, vững mạnh đáp ứng được yêu cầu chính trị của địa phương. Chọn một số vùng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, từng bước cho nông dân tiếp tục hình thành và phát triển cũng như đời sống nhân dân ngày càng khá giả hơn, tiếp tục giữ vững an ninh, quốc phòng địa phương trong nhiệm kỳ tới cũng như những năm tiếp theo”.

Với việc hoàn tất các bước chuẩn bị, tin tưởng rằng Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Phú lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ thành công tốt đẹp./.

Lý Sơn