Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Kinh tế - Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Hợp Tác xã Tân Thạnh tổ chức hội nghị thường niên triển khai nhiệm vụ năm 2020

(15:16 | 19/05/2020)

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Hợp Tác xã (HTX) Nông nghiệp Tân Thạnh tổ chức hội nghị thường niên báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và triển khai phương án sản xuất kinh doanh năm 2020. Đến dự hội nghị có đại diện liên minh HTX tỉnh Kiên Giang, Hội Nông dân, phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Tài chính kế hoạch huyện, lãnh đạo UBND xã Tân Khánh Hòa và 43 thành viên HTX nông nghiệp Tân Thạnh.

Năm 2019, HTX nông nghiệp Tân Thạnh có tổng diện tích sản xuất 200 ha đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Tổng lợi nhuận thu từ các dịch vụ hơn 138 triệu đồng; trong đó chi lương cho Ban giám đốc HTX 47 triệu đồng, chi cho hoạt động của Hội đồng quản trị 19 triệu đồng, trích lập các quỹ 45 triệu đồng, phần còn lại HTX chia cho thành viên theo mức độ vốn góp và sử dụng dịch vụ.

 HTX Nông nghiệp Tân Thạnh là một trong những HTX tiêu biểu của huyện nói riêng và vùng Tứ giác Long xuyên nói chung; là 1 trong 6 HTX nông nghiệp trên địa bàn hoạt động có hiệu quả đúng theo Luật HTX năm 2012, có lợi nhuận, trả lương cho Ban Giám đốc và chia lợi nhuận cho thành viên theo mức độ góp vốn và sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, HTX Tân Thạnh còn một số khó khăn như: hệ thống thủy lợi chưa hoàn chỉnh, thành viên chưa tuân thủ gieo sạ theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, lợi nhuận chủ yếu từ dịch vụ làm đất, thu hoach và cung ứng vật tư, hoạt động sản xuất kinh doanh còn hạn chế do chưa có nhân sự chuyên trách qua đào tạo.

Hội nghị cũng đã thông qua quyết định kết nạp 3 thành viên mới nâng tổng số thành viên lên 46 người; trong đó thành viên mới kết nạp là cán bộ ba cùng của Tập đoàn Lộc Trời. Hội nghị thống nhất bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Ly làm Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh của HTX. Đây là hướng đi đột phá của HTX trong giai đoạn hình thành và phát triển, khuyến khích cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn phù hợp, năng động dẫn dắt HTX đi lên.

Hội nghị thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2020. Theo đó, HTX đặt mục tiêu tăng lợi nhuận lên hơn 175 triệu đồng, kết nạp thêm ít nhất 5 thành viên; nâng tổng diện tích sản xuất của HTX đảm bảo theo tiêu chí chung của dự án VnSAT. Đồng thời, sau khi hoàn thành các hạng mục hỗ trợ hạ tầng từ dự án VnSAT như: nhà kho sấy lúa, 2 trạm bơm điện, 8 máy bơm điện, cống, máng bơm,…với tổng giá trị lên đến 8 tỷ đồng, HTX sẽ triển khai thêm dịch vụ bơm tưới, dịch vụ gieo sạ./.

Hoàng Quốc - Phòng NN - PTNN Giang Thành