Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Kinh tế - Chính trị

Xem với cỡ chữAA

PHÚ MỸ SẴN SÀNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2020-2025

(14:03 | 09/06/2020)

Thực hiện kế hoạch 98 của Huyện ủy Giang Thành về chỉ đạo tổ chức Đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp trong huyện, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện kế hoạch 98 của Huyện ủy Giang Thành về chỉ đạo tổ chức Đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp trong huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Xã Phú Mỹ đã xây dựng xong dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo báo kiểm điểm, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện, đề án nhân sự cấp ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 10, 11/5, xã Phú Mỹ tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã cơ bản hoàn tất các bước và sẵn sàng cho ngày khai mạc Đại hội. Đồng chí Lê Văn Mong, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ nói: “Đối với Phú Mỹ thì được ý kiến của Thường trực Huyện ủy thống nhất cái này Đại hội ra từ ngày 10 ngày 11 thì Đảng ủy xã Phú Mỹ tập trung để chỉ đạo và chuẩn bị các văn kiện và nhân sự đến thời điểm này đối với Phú Mỹ thì cơ bản thì đảm bảo để tiến tới Đại hội đúng quy định.”

Qua 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội, xã Phú Mỹ đạt được nhiều kết quả quan trọng, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giá trị sản xuất bình quân hằng năm tăng 5,60%, tỷ trọng ngành nông-lâm-thủy sản chiếm 85%; công nghiệp xây dựng chiếm 9%, thương mại dịch vụ chiếm 6%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 47,24 triệu đồng/người/năm. Kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn được tập trung đầu tư, tạo nguồn thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo các đối tượng an sinh xã hội. Trong 5 năm đã triển khai xây dựng và sửa chữa 15 căn nhà tình nghĩa, 37 căn nhà đối tượng người có công, 02 căn nhà đồng đội, cất mới 51 căn nhà đại đoàn kết, 31 căn nhà theo quyết định 1776, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn Nông thôn mới. Hiện hộ nghèo xã còn 2,91%. Đồng chí Lê Văn Mong, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ nói: “Nhiệm kỳ qua, phú Mỹ rất là nổi bật, thứ nhất đó là tập trung cho đầu tư cơ sở hạ tầng; thứ hai là thuỷ lợi nội đồng; thứ ba là về công tác an sinh xã hội  đảm bảo cho đời sống của nhân dân, trong cả nhiệm kỳ Phú Mỹ đã tập trung quan tâm đầu tư giúp đỡ hộ nghèo, từ đó hộ nghèo của xã giảm đáng kể và đạt theo chuẩn Nông thôn mới.”

 Đại hội Đảng bộ xã Phú Mỹ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục khẳng định niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, ý thức sâu sắc trước nhân dân. Đảng bộ và nhân dân xã Phú Mỹ quyết tâm đoàn kết, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo ra sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội đề ra, tiếp tục giữ vững xã nông thôn mới, góp phần tích cực vào quá trình phát triển của huyện. Đồng chí Lê Văn Mong, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ cho biết thêm: “Định hướng 5 năm tới đối với Đảng bộ xã Phú Mỹ cần tập trung thực hiện: trước tiên là xây dựng đoàn kết nội bộ trong cả hệ thống chính trị; thứ hai, tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là tập trung cho hộ nghèo-cận nghèo, chăm lo gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; tạo được mối đoàn kết gắn bó và lắng nghe ý kiến của nhân dân “gần dân, sát dân”; thứ ba, tập trung giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, nhất là tiêu chí về vệ sinh môi trường cần phải được tăng cường”...

Với tinh thần chủ động, khẩn trương, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đã sẵn sàng, Đại hội Đảng bộ xã Phú Mỹ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp./.

 

 

 

Lý Sơn