Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Kinh tế - Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Huyện Giang Thành tổ chức Hội nghị tổng công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020

(10:08 | 23/06/2020)

          Công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) trên địa bàn huyện năm 2019 đã được nhiều kết quả khá tốt; các ngành, các xã đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, phương án PCTT và TKCN đã đề ra; mặc dù mùa khô năm 2019-2020 diễn biến phức tạp, gay gắt, nhưng với sự chủ động, quyết liệt

Ngày 19/6/2020 tại phòng Họp UBND huyện Giang Thành tổ chức Hội nghị tổng công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020. Hội nghị do đồng chí Bùi Văn Mến, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện chủ trì.

Cùng dự tham dự Hội nghị gồm có: Thường trực và các thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện.

Đ/c Bùi Văn Mến - PCT UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Sau khi nghe đại diện Văn phòng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ý kiến thảo thảo luận của các thành viên Ban chỉ huy huyện. Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Mến, Phó Trưởng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện, có ý kiên kết luận như sau:

Nhìn chung, công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) trên địa bàn huyện năm 2019 đã được nhiều kết quả khá tốt; các ngành, các xã đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, phương án PCTT và TKCN đã đề ra; mặc dù mùa khô năm 2019-2020 diễn biến phức tạp, gay gắt, nhưng với sự chủ động, quyết liệt như vận hành hiệu quả các hệ thống cống, đắp đập ngăn mặn kịp thời nên tình hình thiệt hại do hạn, mặn gây ra không đáng kể; lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các xã đã phát huy được vai trò nòng cốt, ứng phó kịp thời khi thiên tai xảy ra; công tác dự báo về tình hình mưa, bão chất lượng dự báo được cải thiện. Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác PCTT và TKCN cũng còn không ít tồn tại, hạn chế như: Chưa thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho người dân và cộng đồng chủ động phòng, ngừa thiên tai; sự phối hợp giữa các ngành, các xã chưa thực sự tốt trong công tác PCTT và TKCN, chưa kịp thời đề xuất, bố trí phương tiện cứu hộ…

Trước tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng cực đoan, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác PCTT và TKCN, đòi hỏi sự nổ lực rất lớn của các cấp, các ngành. Theo dự báo, năm 2020 khả năng xuất hiện khoảng 11-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Do đó, trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị, UBND các xã cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

          - UBND các xã Tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

          - Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các kế hoạch, phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn một cách cụ thể, chi tiết phù hợp với  điều kiện thực tế tại từng địa phương.

          - Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thông qua nhiều hình thức, nội dung nhằm nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng về công tác PCTT và TKCN góp phần giảm thiểu bị ảnh hưởng của thiên tai.

          - Thực hiện có hiệu phương châm “Bốn tại chỗ” trong công tác PCTT và TKCN; rà soát lại các trang thiết bị cứu hộ đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tập trung xây dựng các Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã tại các khu vực trong điểm. Khi xảy ra tình huống, sự cố thiên tai trên địa bàn, có giải pháp xử lý sự cố và khắc phục triệt để trong thời gian tới.

                                                                                               

Nguyên Bình