Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Kinh tế - Chính trị

Xem với cỡ chữAA

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI NĂM 2020 CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN

(09:02 | 27/07/2020)

Hội LHPN tỉnh tổ chức kiểm tra huyện về công tác xây dựng tổ chức Hội từ năm 2019 cho đến nay, Hội LHPN huyện thực hiện các nhiệm vụ xây dưng tổ chức hội

Ngày 17/7/2020 Hội LHPN tỉnh kiểm tra Hội LHPN huyện về thực hiện công tác xây dựng tổ chức Hội năm 2020. Đoàn kiểm tra có đồng chí Trần Thu Hồng, phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đồng chí Vi Thị Kiệt, phó Ban Kinh tế-gia đình Hội LHPN tỉnh; cấp huyện có đồng chí Ngô Thị Mận, Chủ tịch Hội LHPN huyện cùng các đồng chí Thường trực Hội LHPN huyện, các đồng chí UV. BCH. Hội LHPN huyện và các Đ/c Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội LHPN của 5/5 xã.

Hội LHPN tỉnh tổ chức kiểm tra huyện về công tác xây dựng tổ chức Hội từ năm 2019 cho đến nay, Hội LHPN huyện thực hiện các nhiệm vụ xây dưng tổ chức hội như: Thực hiện theo tinh thần kế hoạch của Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện đã cụ thể hóa các kế hoạch của tỉnh; đồng thời chỉ đạo Hội cơ sở tổ chức triển khai đến chi hội, tổ phụ nữ và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong 3 nhiệm vụ thường xuyên của Hội. Hội luôn xác định việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động là giải pháp hàng đầu để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội cơ sở, nhất là địa bàn dân cư. Xây dựng nhiều mô hình thiết thực, phù hợp, hiệu quả nhằm thu hút tập hợp phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội, Với phương châm “Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có tổ chức Hội”; chỉ đạo Hội cơ sở tập trung tăng cường đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt, đa dạng hóa các mô hình thu hút, tập hợp phụ nữ vào tổ chức Hội và Chi hội, tổ phụ nữ tổ chức sinh hoạt đúng định kỳ theo điều lệ Hội quy định (chi, tổ hội 3 tháng họp/lần và có chi hội sinh hoạt 1 tháng/lần có xây dựng lịch sinh hoạt cụ thể, phù hợp theo điều kiện của từng nơi) Hiện nay Hội LHPN xã Phú Mỹ tập hợp phụ nữ vào tổ chức hội đạt trên 60% còn 4/5 cơ sở Hội tập hợp từ 75% đến 99% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức Hội. Qua triển khai thực hiện, nội dung sinh hoạt từng bước được đổi mới, nhiều chi, tổ hội duy trì chế độ sinh hoạt lệ (9 kỳ/năm), trong sinh hoạt kết hợp hoài hòa giữa lợi ích và nhiệm vụ của HVPN.

Đến với Hội nghị Đ/c Trần Thu Hồng thống nhất cao với những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng tổ chức hội, cũng như việc thực hiện chỉ thị 11 của  Hội LHPN huyện. Tuy nhiên có một số điểm cần lưu ý thêm như: Công tác quản lý hội viên, cần cập nhật trên phần mềm để tiện lợi cập nhật số hội viên tăng, giảm, luôn đổi mới cách sinh hoạt để thu hút hội viên tham gia, cần quan tâm đề xuất cấp ủy các cấp về phát triển Đảng cho các chị Chi hội Trưởng còn lại, thực hiện tốt các chức năng do Đảng, Nhà nước giao như giám sát theo Quyết định 217,218...

Qua buổi kiểm tra này Hội LHPN tỉnh chỉ ra những việc, cũng như chỉ ra được các chỉ tiêu chưa đạt, đạt thấp theo Nghị quyết đã đề ra, để Hội LHPN huyện thấy được và tiếp tục chỉ đạo Hội cơ sở phấn đấu đạt những chỉ tiêu đã đề ra theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2016-2021. Đặt biệt công tác củng cố sinh hoạt các chi, tổ hội đạt trên 85% theo Nghị quyết.

HỘI LHPN HUYỆN