Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Kinh tế - Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Giang Thành lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra trong 2 ngày 19 và 20/8/2020

(19:58 | 17/08/2020)

          Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Giang Thành lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra trong 2 ngày 19 và 20/8. Đại hội dự kiến có 220 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.217 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự.

                                                

 


        Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Giang Thành lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tiến hành trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đảng bộ, quân và dân trong huyện thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện. Đại hội lần này có nhiệm vụ quán triệt các quan điểm cơ bản mà dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đề ra; kiểm điểm, phân tích, đánh giá những việc làm được, những việc chưa làm được, rút ra những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua. Quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2025.

                                           


         Đại hội xác định chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương; giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới”.

                                       


       Đến thời điểm này, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan Đại hội đã được Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Giang Thành chuẩn bị hoàn tất; góp phần tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Minh Trí